Hrádek nad Nisou
 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
MŠ Oldřichovská »

Home »

Zprávy

OTEVÍRÁME 11.5.2020

autor: Kaprasová datum zveřejnění: 4.5.2020 zdroj: MŠ Oldřichovská

 

Za určitých opatření znovu otvíráme 11. 5. 2020

 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 11. 5. 2020

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě dohody se zřizovatelem dne 11. 5. 2020.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle počtu přihlášených dětí, v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu na venkovní zahradě, která je díky své rozloze dostatečně velká a zajišťuje dostatečné rozestupy mezi dětmi jednotlivých tříd.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovelené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti dle vašeho uvážení raději doma.

 

Nárok na ošetřovné (pokud vláda nerozhodne jinak), zaniká dnem otevření MŠ, tedy 11. 5. 2020. Pokud má, ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.

·         Zákonný zástupce předává dítě učitelce v MŠ, dodržuje 2m odstup a svůj pobyt zkrátí na dobu nezbytně nutnou pro předání. Po převlečení dítěte v šatně se zuje a společně si vydesinfikují důkladně ruce.

·         Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

·         Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně MŠ, dozor zajistí pedagogický personál. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

·         Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba pouze s rouškou (popřípadě rukavicemi). Jsou povinni dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.

·         Zákonní zástupci předají 11. 5. vyplněné Čestné prohlášení , bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je na stránkách školy ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ denně od 9 – 11 hodin nebo po telefonické domluvě na čísle 736 753 751.

·         Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

·         Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani plyšáky na spaní!

 

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

 (248 kB)
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou