Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 109

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Horní nám.

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

109

parcela

 35

r. č. ÚSKP

41585/5-4312

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

109_001.jpg

poloha

Na nároží Žitavské ulice a Horního náměstí.

stručná charakteristika

Zděný patrový dům na půdorysu písmene L kryje sedlová střecha s pálenými taškami bobrovkami. Obdélný půdorys hlavní budovy rozšiřuje kolmé patrové křídlo přiléhající k západnímu průčelí. Jednotlivé fasády opatřené hladkými omítkami člení pouze průběžné římsy a plastické okenní šambrány. Východnímu podélnému průčelí obrácenému do náměstí dominuje mělký středový rizalit. V jeho ose se nachází segmentově zakončený vjezd do průjezdu. Ten rámuje štukový portál s jónskými pilířky doplněnými kládím se zubořezem. Ten se po délce rizalitu uplatňuje i na korunní římse. Sedlovou střechu ukončuje nad štítem obráceným do Žitavské ulice polovalba. Valbovou střechu kolmého křídla pokrývají opět pálené tašky bobrovky. Na hlavní objekt se v západním směru napojují další novodobé provozní přístavby.

odhad datování a stavebního vývoje

Zájezdní hostinec z přelomu 18. a 19. Století.

r. 1983 PD na rekonstrukci restaurace a hotelu a přístavbu (Stavokombinát, OSP Liberec, J. Devátý).

r. 1993 PD na rekonstrukci (S.P.I.S. – Ing. F. Poříz).

r. 2007 oprava fasády.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Objekt klasicistního zájezdního hostince se zázemím tvoři urbanisticky neopominutelnou součást městského jádra. I přes rozsáhlou adaptaci provedenou v 80. letech 20. století si uchoval svou památkovou hodnotu.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Výměna vstupních dveří z hliníkových profilů za dřevěnou repliku původních klasicistních vrat

-        Odstranění novodobé dvorní přístavby a komína odsávání z kuchyně

-        Výhledově opatření okenních výplní nátěrem v odstínu slonové kosti či lomené bílé

-        Vydláždění povrchu dvora kamennou dlažbou

-        Odstranění nevhodných reklamních zařízení  

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 177.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

109_002.jpgr. 2013
109_003.jpgr. 1933
109_004.jpgr. 1936


 


109_005.jpg1. pol. 20. stol.


 


109_006.jpgr. 1983  

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou