Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 124

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Anglická ulice

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

124

parcela

 344

r. č. ÚSKP

19467/5-4310

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

124_001.jpg

poloha

Na nároží ulice Anglické, 1. máje a Horního náměstí.

stručná charakteristika

Patrový zděný dům na obdélném půdorysu kryje mansardová střecha s vláknocementovými šablonami. Střecha doplněná po stranách řadou vikýřů se sedlovými stříškami je ve spodní části mansardy částečně zešikmena dlouhými námětky. Nově provedenou fasádu domu s nátěrem olivového odstínu člení jednoduchý průběžný pás a nárožní lizény žluté barvy. Podezdívku domu pokrývá nevkusný obklad imitující lomové zdivo. Okenní otvory lemované plastickými šambránami s parapety jsou v přízemí osazeny plastovými dvoukřídlými okny. Hlavní vstup uvozený dvojramenným schodištěm nalezneme na severním podélném průčelí obráceném do Anglické ulice. Vstup tvoří napodobenina historických dveří osazená v pískovcovém pravoúhlém portálu. Novodobé omítky přesahují hranu portálu, tím pádem došlo k jeho mírnému zapuštění do fasády. K domu od jihu přiléhá přístavba sálu a patrový objekt s rovnou střechou a fasádou napodobující historické členění.

odhad datování a stavebního vývoje

Parcela zastavěná nejpozději v 16. století, stávající dům byl postaven zřejmě na konci 18. století a fungoval jako hostinec (od r. 1790 prodej piva, od r. 1805 výčepní právo. Původní název U zeleného věnce, později U zeleného stromu, poté Císař rakouský, od 30. let 20. století opět U zeleného stromu, později Turnhalle, Dům kultury ROH). Na velké obdélné parcele domu je na stabilním katastru z r. 1843 zakreslen hloubkově orientovaný objekt mírně obdélného půdorysu označený červenou barvou – tedy z nespalného materiálu – zděný. Dům byl vícekrát přestavován (především v interiéru) a v meziválečném období významně rozšířen o sál. Objekt prošel řadou utilitárních úprav zejména v nedávné minulosti (úpravy hlavního průčelí, nová plastová okna apod.

 

r. 2005 stavební úpravy 3. NP (PD R. Jelínek).

r. 2008 stavební úpravy ve 2. NP (zřízení solária), závazné stanovisko na výměnu střešní krytiny (břidlice na mansardové střeše a falcovaný plech nad sálem) – dosud nerealizováno.

r. 2012 výmalba sálu a jeviště.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Hodnota se s ohledem na značné množství znehodnocujících stavebních zásahů v posledních dekádách soustřeďuje na vztah k historii místa, původní hmotu a urbanistickou situaci. Většina nevhodných úprav je však reverzibilních a objekt tak má potenciál k posílení své památkové hodnoty zejména ve vztahu k prostředí památkové zóny.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        V současné době kvůli ztvárnění vnějšího pláště v prostředí MPZ rušivý objekt, úpravy v rozporu se statutem KP.

-        Výměna střešní krytiny za břidlici včetně vykrytí mansardové římsy, boků a čel vikýřů (již vydáno závazné stanovisko)

-        Odstranění zcela nevhodné barevnosti fasády, její oprava a nátěr vápennou technologií s obnovením původní barevnosti

-        Odstranění nevkusného obkladu soklu a jeho nahrazení omítkou

-        Výměna všech oken na objektu za nová dřevěná špaletová dvoukřídlá ven otvíravá, členěná ve třetinách dvěma vnějšími příčníky, opatřená krycím nátěrem

-        Odstranění rozvodné skříně v hlavním průčelí nebo její pohledové minimalizování nátěrem v barvě fasády

-        Natření nesprávně přiznaného kamenného portálu nátěrem v barvě plastických článků

-        Odstranění stávajících označení restaurace a jejich nahrazení nápisy a symboly na základě dobové ikonografie (např. malba zeleného stromu)

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Řeháček, Marek: Hrádek nad Nisou, obrázky z minulosti. Hrádek n. N. 1995.

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 178.

Vydra, František – Prášil, Petr – Marek, Vitalij: Hrádecko – Chrastavsko na starých pohlednicích. Hostivice 2005.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

124_002.jpgr. 2012

 

124_003.jpgk onec 19. století124_004.jpgkonec 19. století          

 

124_005.jpgr. 1899

 

124_006.jpgr. 1925        

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou