Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Charakteristika území MPZ

 

Kulturní památky na území MPZ

 

Na území památkové zóny se nachází 10 kulturních památek. Vyloučíme-li vnitřní zařízení kostela sv. Bartoloměje, zapsané až roku 1971, tak všechny byly zapsány na Ústřední seznam kulturních památek rozhodnutím Školské a kulturní komise Okresního národního výboru v Liberci čj. 63/64 ze dne 26. 11. 1964. Ve vlastnictví města jsou 3 kulturní památky, 2 drží římskokatolická církev a zbylých 5 patří soukromým osobám. Město Hrádek nad Nisou vlastní v památkové zóně ještě další 4 objekty. V následující tabulce, která zahrnuje všechny kulturní památky na území hrádecké aglomerace, jsou památky ležící v MPZ označeny žlutou barvou. Dům čp. 93 se sice nachází v historickém jádru Hrádku nad Nisou, ale již za hranicí MPZ.

Číslo rejstříku

Název okresu

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice, nám./umístění

16191 / 5-4303

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

 

kostel sv. Bartoloměje se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa, sv. Archanděla Michaela, souborem zastavení křížové cesty a ohradní zdí s náhrobky a náhrobníky

 p. č. 3,4

20977 / 5-4305

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 65 a 66

textilní továrna - využití jako obytné domy, z větší části demolováno

 p. č. 580/1, 508/2

19336 / 5-4306

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 67

textilní továrna - využití jako obytný dům

 p. č. 494/1

29698 / 5-4308

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 76

fara

 p. č. 13

45493 / 5-4307

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 85

dům

p. č. 84

23760 / 5-4304

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 86

dům

p. č. 85

34073 / 5-4311

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 93

dům

p. č. 57

41582 / 5-4312

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 109

dům

p. č. 35

22597 / 5-4313

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 110

dům

p. č. 41

18394 / 5-4309

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 123

dům

p. č. 342/1

19467 / 5-4310

Liberec

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

čp. 124

dům

p. č. 344

28197 / 5-4315

Liberec

Hrádek nad Nisou

Donín

 

sousoší Piety

 p. č. 955/1

19688 / 5-4314

Liberec

Horní Sedlo

Horní Sedlo

 

kaple

 p. p. č. 157 v k. ú. Dolní Sedlo

23451 / 5-4476

Liberec

Václavice

Václavice

čp. 81

dům

  st. p. č. 87

47048 / 5-4479

Liberec

Václavice

Václavice

čp. 91

větrný mlýn

  st. p. č. 229/1

19611 / 5-4477

Liberec

Václavice

Václavice

čp. 151

fara

  st. p. č. 209

32435 / 5-4478

Liberec

Václavice

Václavice

čp. 168

dům

  st. p. č. 51Na katastrálních územích hrádecké aglomerace jsou dále evidována následující Území s archeologickými nálezy:

Poř.č.SAS

Soubor

Název UAN

Kategorie UAN

Katastr, okres

03-13-03/1

LIB-99

Oldřichov na Hranicích

II

Oldřichov na Hranicích, Liberec

03-13-08/1

LIB-99

Hrádek nad Nisou

I

Hrádek nad Nisou, Liberec

03-13-08/2

LIB-99

Loučná

II

Loučná, Liberec

03-13-08/3

LIB-99

Donín

II

Loučná, Liberec
Donín u Hrádku nad Nisou, Liberec

03-13-09/2

LIB-99

Václavice

II

Václavice u Hrádku nad Nisou, Liberec

03-13-13/2

LIB-99

pískovcové skály nad Císařskou roklí

II

Dolní Sedlo, Liberec

03-13-14/1

LIB-99

Dolní Suchá

II

Dolní Suchá u Chotyně, Liberec


 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou