Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Program regenerace MPZ v Hrádku nad Nisou

 

Přehled projektových dokumentací předložených v MPZ v letech 2003–2012

 

Poř. č.

Projektant

 

 

Název

 

 

Zakázkové číslo, datum

1

Radim Jelínek

 

Stavební úpravy 3.NP č. p. 124 Horní náměstí - Hrádek nad Nisou

029/2003, 08/2003

2

Ing. Martin Čermák

 

PRODEJNA, Krátká 49, Hrádek nad Nisou

02-2003, 09/2003

3

Martina Smetáková

 

Rekonstrukce a přístavba domu

 

2005-01-27, 04/2005

4

Ing. Jan Zeman

 

Novostavba garáže na p. p. č. 505

06/2009

5

Ing. Žabková, Hartig a kol.

Hrádek nad Nisou - Husova, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4056/3,4, 12/2008

6

Agora - arch. a stav. Atelier s. r. o. Ing. arch. Milan Zrník

Stavební úpravy objektu č. p. 70

2009/336, 02/2009

7

SIADESIGN s. r. o.  Tomáš Lžičař

Hrádek nad Nisou, Rekonstrukce Horního náměstí a navazujících ulic

2006/100, 06/2007

8

Valbek spol. s. r. o.  Ing. Hrubý

Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce ulice 1. máje

06-LI06-021, 06/2007

9

INGRO CZ s. r. o., Ing. Petr Kumpa

HERNA - BAR, Horní náměstí čp. 85, Hrádek nad Nisou

2002/003/K

10

Ing. Jan Zeman

 

Přístavba prodejních prostor k č. p. 85

09/2006

11

Ing. Petr Kumpa

 

Rekonstrukce přízemí objektu čp. 110, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou

99/K, 09/1999

12

Ing. Žabková, Hartig a kol.

Hrádek nad Nisou, Větrná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4157/3,4,08/2010

13

Ing. Jíra, J. Pivrnec

 

Oprava vozovky komunikace v ul. gen. Svobody v Hrádku n. N.

11-053, 07/2011

14

Ing. arch. Milan Zrník

 

Přestavba objektu bývalé pekárny na knihovnu, Hrádek nad Nisou parcela p. č. 6 (6/2)

2011/451, 05/2011

15

Martina Smetáková

 

Rekonstrukce a přístavba domu

 

2005-01-27, 12/2010

16

N. Cmíralová

 

Hrádek nad Nisou, Větrná, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4157/3,4, 08/2010

17

Atelier SIMONA - BOHEMIA s. r. o., David Jindra

Instalace systému chlazení do pobočky ČS Hrádek nad Nisou

387/04/101/ČS, 04/2011

18

P. Holec

 

 

Rekonstrukce plynovodu a DP ul Sokolská, Gen. Svobody Hrádek n. Nis.

221019,              06/2002

19

dipl. tech. Jar. Šourek

Hrádek nad Nisou - STL plynovod - plynofikace města IV. část - 2) ul. Luční

9704097-2, 03/1997

20

Ing. Popr

 

 

Rekonstrukce plynovodu a dom. Přípojek ulice Zahradní a Zlatá Výšina - Hrádek n. N.

221020, 05/2002

21

Jan Kořínek

 

Hrádek nad Nisou - č. p. 67, 16 malometrážních bytů

01/2001

22

Ing. arch. Jiří Stuchlík

 

Bezbariérový přístup infocentra, Město Hrádek nad Nisou, Horní nám. 73, 463 43 Hrádek nad Nisou

0342005

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou