Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Program regenerace MPZ v Hrádku nad Nisou

 

Hospodaření města

 

S ohledem na to, že určujícím subjektem realizace Programu regenerace je samospráva, tj. Město Hrádek nad Nisou, je podstatným ukazatelem její finanční situace. Odvíjí se od ní možnosti spolufinancování a rozsah akcí, které je město schopno realizovat. Nejzákladnější přehled o hospodaření města v uplynulých osmi letech podávají rozpočtové údaje, shrnuté v následující tabulce:

Základní rozpočtové ukazatele Města Hrádek nad Nisou v letech 2005–2012 (v tis. Kč)

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Daňové příjmy

57 682,00

60 496,96

62 933,92

70 258,14

70 258,50

68 777,23

70 571,00

79 175,57

Nedaňové příjmy

15 858,00

11 960,00

15 696,00

13 634,40

12 667,64

33 799,32

24 740,96

19 819,57

Kapitálové příjmy

10 550,00

14 600,00

17 450,00

25 065,70

16 920,00

21 159,06

9 488,05

15 228,13

Přijaté dotace

23 843,79

26 607,65

50 875,00

20 588,23

16 709,43

170 796,61

123 441,39

109 427,22

Příjmy celkem

107 933,79

113 664,11

146 954,92

129 546,48

116 555,57

294 532,22

228 241,41

223 650,50

Běžné výdaje

81 872,67

89 684,61

80 480,77

85 147,46

91 941,99

173 515,70

102 766,11

140 216,44

Kapitálové výdaje

25 846,00

54 440,50

43 895,35

50 144,26

39 237,58

157 784,77

89 767,25

57 939,66

Výdaje celkem

107 718,67

144 125,11

124 376,12

135 291,72

131 179,58

331 300,47

192 533,36

198 156,11


 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou