Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Program regenerace MPZ v Hrádku nad Nisou

 

Přehled závazných stanovisek a rozhodnutí vydaných v letech 2003–2012

 

(žlutě označeny kulturní památky, červeným písmem zamítavá stanoviska a rozhodnutí)

Poř. č.

Objekt

Věc

Rok vydání ZS

1

ulice Anglická, č. p. 123, st. p. č. 342/1

Stavba prodejny ve dvorním traktu

2004

2

ulice 1. máje, č. p. 226, st. p. č. 501

Výměna střešní krytiny

2005

3

ulice Generála Svobody, č. p. 372, st. p. č. 491

Výměna střešní krytiny

2005

4

Horní náměstí, č. p. 73, st. p. č. 1

Bezbariérový přístup infocentra

2005

5

Horní náměstí, č. p. 73, st. p. č. 1

Montáž 2 ks mříží v přízemí MÚ

2005

6

Horní náměstí, č. p. 124, st. p. č. 990

Stavební úpravy 3. NP

2005

7

ulice Anglická, č. p. 185, st. p. č. 339/1

Výměna oken

2006

8

Horní náměstí, č. p. 70, st. p. č. 8

Oprava a nátěr oken, výměna oken v 1. NP, oprava a nátěr fasády

2006

9

ulice Revoluční, č. p. 106, st. p. č. 318/3, p. p. č. 319

Oprava vstupního schodiště

2006

10

ulice Revoluční, č. p. 106, st. p. č. 318/3, p. p. č. 319

Stavba bezbariérového přístupu a opěrné zdi na parcele č. 319

2006

11

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Oprava sanktusové věžičky

2007

12

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Restaurování bočního oltáře sv. Anny

2007

13

ulice Žitavská, č. p. 107, st. p. č. 32

Rekonstrukce podkrovních místností + prosvětlení půdního prostoru

2007

14

Horní náměstí, č. p. 72, st. p. č. 6

Oprava fasády na východní straně objektu

2008

15

Horní náměstí, č. p. 72, st. p. č. 6

Výměna oken v zadním traktu objektu

2008

16

ulice Lékárnická, č. p. 113, st. p. č. 44/1

Přístavba zádveří a pergoly, osazení 3 střešních oken

2008

17

ulice Lékárnická, č. p. 113, st. p. č. 44/1

Zrušení stávajícího vikýře, osazení jednoho střešního okna

2008

18

ulice Žitavská, č. p. 624, st. p. č. 72/2

Výměna oken v bytové jednotce č. 4

2008

19

Horní náměstí, č. p. 70, st. p. č. 8

Obnova fasády, klempířských prvků, výměna oken, dveří a výloh, dozdění sklepních oken, osazení větracích mříží, obložení soklu

2008

20

ulice Školní, č. p. 76, st. p. č. 13, p. p. č. 29, 14, 17

Rekonstrukce plynovodu

2008

21

Horní náměstí, č. p. 124, st. p. č. 344

Výměna střešní krytiny, obnova vnitřních a vnějších omítek

2008

22

Horní náměstí, č. p. 124, st. p. č. 344

Stavební úpravy ve 2. NP - vestavba solária

2008

23

ulice Školní, č. p. 325, st. p. č. 25

Výměna oken

2008

24

 

ulice Žitavská, Anglická, Kostelní, Horní náměstí, st. p. č. 75/2, 86/2, 85, 84, 81, 2, 1, 32, 35, 35, 41, 40/1, 44/1, 45, 47, 50/1, 50/2, 344, 342/1, 339/1,338, 340, 336, 334, 332, 329, 6, 7, p. p. č.  164/1, 425, 31, 75/1, 86/1, 83/1, 120, 18, 53, 51

Rekonstrukce plynovodu

2008

25

ulice 1. máje, p. p. č. 505

Stavba dvojgaráže

2009

26

ulice 1. máje, č. p. 261, st. p. č. 502

Zateplení fasády, stavba přístavby

2009

27

ulice Lékárnická, č. p. 113, st. p. č. 44/1

Výměna oken, střešní krytiny, osazení střešních oken, oprava fasády

2009

28

Horní náměstí, č. p. 70, st. p. č. 8

Označení prodejny "Jednota"

2009

29

Horní náměstí, č. p. 70, st. p. č. 8

Označení provozovny "Pekařství"

2009

30

Horní náměstí, č. p. 70, st. p. č. 8

Oprava fasády, klempířských prvků, výměna oken, výloh, dveří a výloh, dozdění sklepních oken, osazení větracích mříží, obložení soklu -  rozšíření stavby

2009

31

Horní náměstí, č. p. 110, p. p. č. 41 -

Výměna oken, výloh a dveří, oprava fasády, soklu, označení provozovny, odstranění držáků vlajek

2009

32

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Restaurování křtitelnice, oltáře sv. Jana Nepomuckého a dvou zpovědnic

2009

33

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Restaurování sochy Krista a Panny Marie

2009

34

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Restaurování chórové přepážky

2009

35

ulice Anglická, č. p. 622, p. p. č. 50/1

Oprava fasády, obkladů, umístění firemního označení

2010

36

ulice Tichá, Husova, Lutherova, st. p. č. 19, 23, 66, 77, 112, 113/2, 115/1, p. p. č. 28, 31, 71, 105, 120, 113/3, 117/1

Rekonstrukce plynovodní sítě včetně přípojek

2010

37

ulice, Větrná, Husova, p. p. č. 1670/4, 1691, 1609/2, 1607/2, 1608/1, 1607/3, 120

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2010

38

ulice 1. máje, č. p. 261, st. p. č. 502

Zateplení fasády, nové výkladce, stavba přístavku

2010

39

ulice Žitavská, Revoluční, p. p. č. 164/1, 425

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2010

40

ulice Generála Svobody, č. p. 65, st. p. č. 508/1

AZYL – posouzení varianty „A“ a „B“

2011

41

ulice Generála Svobody, p. p. č. 565, 586/1, 592/1, 595, 708/2, 772

Oprava komunikace

2011

42

Horní náměstí, č. p. 71, p. p. č. 7, 9/5

Osazení rolety a označení provozovny "Trafika"

2011

43

Horní náměstí, č. p. 72, st. p. č. 6

Přestavba bývalé pekárny na knihovnu

2011

44

Horní náměstí, č. p. 84, p. p. č. 83/1

Instalace systému chlazení

2011

45

Horní náměstí, č. p. 115, st. p. č. 47

Izolace sklepních prostor

2011

46

ulice Husova, č. p. 458, p. p. č. 81

Oprava a nátěr fasády, obnova okenního otvoru

2011

47

ulice Lékárnická, č. p. 113, st. p. č. 44/1

Izolace sklepních prostor

2011

48

ulice Žitavská, č. p. 86, st. p. č. 85

Izolace sklepních prostor

2011

49

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Nátěr kopule věže kostela

2011

50

ulice Liberecká, č. p. 76

Oprava vnějšího pláště objektu

2011

51

ulice 1. máje, p. p. č. 270, 356, st. p. č. 346/1

Označení provozovny

2012

52

ulice 1. máje, č. p. 226, st. p. č. 501/1

Označení provozovny " Pension Soňa"

2012

53

ulice Anglická, č. p. 623, st. p. č. 50/2

Označení provozovny "Drogerie"

2012

54

ulice 1. máje, č. p. 239, st. p. č. 508/1

Označení provozovny

2012

55

ulice 1. máje, č. p. 68, st. p. č. 504

Označení provozovny " GENERALI"

2012

56

ulice 1. máje, p. p. č. 482/3

Umístění světelného informačního panelu

2012

57

ulice Anglická, č. p. 622, st. p. č. 50/1

Označení provozovny potraviny "JIP"

2012

58

Horní náměstí, č. p. 71, p. p. č. 7

Umístění světelného informačního panelu

2012

59

Horní náměstí, č. p. 72, st. p. č. 6

Označení provozovny

2012

60

Horní náměstí, č. p. 110, p. p. č. 41

Označení provozovny " Kooperativa - Vienna Insurance Group"

2012

61

Horní náměstí, č. p. 124, p. p. č. 344

Výmalba sálu a jeviště

2012

62

ulice Lékárnická, č. p. 360, st. p. č. 36

Výměna pěti oken v 1. NP

2012

63

ulice Liberecká, č. p. 250, st. p. č. 10

Označení provozovny

2012

64

ulice Liberecká, č. p. 259, st. p. č. 9/1

Osazení dvou vikýřů, oprav a nátěr fasády, obložení soklu

2012

65

kostel sv. Bartoloměje, st. p. č. 3

Oprava a nátěr vstupních dveří

2012

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou