Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Home »

Prameny

 

Prameny nevydané

 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, Sbírka SHP a odborných studií, výzkumný úkol NPÚ č. 401 (Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví), Kolka, M. –

Freiwillig, P. Dokumentace průmyslového dědictví okresu Liberec (doplnění). 2009

SOA Litoměřice, pobočka Děčín, historická sbírka Clam-Gallas, inv. č. 3267

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou