Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Home »

Prameny

 

Prameny vydané

 

Geologická mapa ČR 1 : 50 000.  List 03-13 Hrádek nad Nisou. Praha 1996.

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka SHP a odborných studií, Gabriel František – Novosadová, Olga, Stavebně historický průzkum, Hrádek nad Nisou čp. 65, 66, 67, 2000.

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka SHP a odborných studií, Peřina, Ivan – Nová, Eliška – Kyncl, Tomáš: Hrádek nad Nisou č. p. 71 (okr. Liberec), stavebně historický průzkum, 2010.

BURDOVÁ, Pavla - CULKOVÁ, Dagmar - ČÁŇOVÁ, Eliška - LIŠKOVÁ, Marie - RAJTORAL, František, eds.: Tereziánský katastr český, svazek 3, Dominikál.Praha 1970. ¨

CHALUPA, Aleš - LIŠKOVÁ, Marie - NUHLÍČEK, Josef - RAJTORAL, František, eds.: Tereziánský katastr český, svazek 1, Rustikál (kraje A-CH). Praha 1964.

CHALUPA, Aleš - ČECHURA, Jaroslav - RYANTOVÁ, Marie, eds.: Berní rula, sv. 8–9, Kraj Boleslavský. Praha 2001.

PAZDEROVÁ, Alena, ed.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko. Praha 1994.

Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje 1850–2001. Liberec 2003.

SCHALLER, Jaroslaus: Topographie des königreichs Böhmen, Vierter theil, Bunzlauer kreis. Prag und Wien 1790.

SOMMER, Johann Gottfried: Das königreich Böhmen; statistisch-topografisch dargestellt, Zweiter band, Bunzlauer kreis. Prag: 1834.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982. Praha 1984.

Statistický lexikon obcí České republiky 1992. Praha 1994.

Statistický lexikon obcí České republiky. Praha 2005.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou