Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Home »

Prameny

 

Literatura

 

BERAN, Lukáš – VALCHÁŘOVÁ, Vladislava (eds.): Industriál Libereckého kraje. Průmyslové stavby a architektura. Praha 2007.

EDERER, Antonín: Nejstarší projekt a stavba železnice v severních Čechách. Žitavsko-liberecká dráha. In: Sborník Severočeského muzea – Historia, č. 6. Liberec 1970.

HARTMANN, Egon: Eine Brunen erzählt… München 1985.

HENDRYCH, Stanislav: Dějiny žitavsko-liberecké dráhy. In: Československo ve středoevropském dopravním vývoji. Rozpravy NTM, č. 41, Praha 1970.

KOŠKOVÁ, Irena – MODRÝ, Martin – ŠMÍDA, Jiří: Atlas životního prostředí Libereckého kraje. Liberec 2008.

KOLKA, Miroslav – PANÁČEK, Michal: Hrádek nad Nisou – dům čp. 65, 66 (takzvaný Azyl). Několik poznámek k zániku nejen unikátního barokního krovu. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2006, s. 61–73.

KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, H-Kole, Praha 1997.

KÜHN, Karl, Friedrich: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschekoslowakischen Republik. Land Böhmen. Der Bezirk Reichenberg. Brno/Praha/Lepzig/Wien 1934.

OETTEL, Gunter – BRESTOVANSKÝ, Petr – PEŘINA, Ivan – ŘEHÁČEK, Marek: Znovunalezená minulost/Neuentdeckte Vergangenheit. Hrádek nad Nisou 2011.

ROUS, Ivan: Tábory a válečná výroba. Liberec 2012.

ŘEHÁČEK, Marek: Hrádek nad Nisou, obrázky z minulosti. Hrádek nad Nisou 1995.

ŘEHÁČEK, Marek: Krajina na Nise. Liberec 2001.

ŠTERNOVÁ, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010.

Umělecké památky Čech, I. díl, A–J, Praha 1977.

VURSTA, Pavel: 125 let železničního spojení s Libercem 1859–1984. In: Zprávy České besedy, č. 46. Liberec 1984.

VYDRA, František – PRÁŠIL, Petr – MAREK, Vitalij: Hrádecko – Chrastavsko na starých pohlednicích. Hostivice 2005.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou