Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Home »

Prameny

 

Ostatní podklady

 

Administrativní registr ekonomických subjektů ARES

Data z finančního odboru Městského úřadu Hrádek nad Nisou

Mapa MPZ Hrádek nad Nisou, NPÚ ÚP

Návrh Zadání Územního plánu Hrádek nad Nisou (1/2013)

SMETANÍK, Josef – REICHEL, Jiří: Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou. 2004.

Strategický plán rozvoje města Hrádku nad Nisou v letech 2005–2015 „Hrádek 2015“

Usnesení vlády ČR č. 209 z r. 1992 k Programu regenerace MPR a MPZ

Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb. O prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č.j. MK 28.808/2010

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou