Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

20. schůze rady města 12. 12. 2018

datum zveřejnění: 7.1.2019 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 20/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 20/2018/RM

Konáno dne: 12.12.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

20/890/RM/18 - Program 20. řádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 19. řádného jednání Rady města konaného dne 21.11.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

20/891/RM/18 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní

Rada města po projednání:

a) schvaluje zápis z 19. řádného jednání Rady města konaného dne 21.11.2018 a 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.11.2018

b) bere na vědomí plnění usnesení z 19. řádného jednání Rady města konaného dne 21.11.2018 a 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.11.2018.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

20/892/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc listopad 2018 / Městská policie

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc listopad 2018.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Krňáková Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/893/RM/18 - Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při mediální prezentaci – Liberecký kraj / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při mediální prezentaci č. OLP/706/2015 s Libereckým krajem, se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým se mění cena za jedno uveřejnění Přílohy Zadavatele v periodiku Vydavatele na částku 2 250 Kč bez DPH a dále Příloha č. 2 - Technická specifikace periodika Zadavatele, kde dochází ke změně nákladu na 1 500 ks a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/894/RM/18 - Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb - Liberecká TV s.r.o. / Kultura

Rada města po projednání:

a) schvaluje výběr zhotovitele, společnost Liberecká TV s.r.o., na zajištění prezentace města ve vysílání televize rtm plus Liberecko, v souladu s čl.6, odst.4, písm.d) směrnice Města Hrádek nad Nisou - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2017 schválenou Radou města usnesením č. 11/496/RM/17,

b) schvaluje návrh Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb na zajištění prezentace města ve vysílání televize rtm plus Liberecko formou reportáží zpravodajského charakteru a odvysílání Hrádeckých zastavení, v období od 1.1.2019 do 31.12.2022, se společností Liberecká TV s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ: 02168987, v celkové cenové výši 522 720 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/895/RM/18 - Projekt Partnerství Dittelsdorf - Hrádek nad Nisou, FMP / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje účast města Hrádek nad Nisou v projektu "Partnerství Dittelsdorf - Hrádek nad Nisou", podaného s žádostí o dotaci do Fondu malých projektů v Programu preshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, přičemž lead partnerem projektu je Město Žitava (městská část Dittelsdorf) a město Hrádek nad Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti. 

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/896/RM/18 - Stanovení normativu příspěvkových organizací pro stanovení rozpočtu / Příspěvkové organizace

Rada města schvaluje jednotlivé normativy pro příspěvkové organizace i výpočet celkové výše dotace pro příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/897/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Donín / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/898/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly MŠ Donín / Školství

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 10/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) ze dne 14.9.2018,

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/899/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled Brána Trojzemí / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) na roky 2020 - 2021,

3) odpisový plán organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/900/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled Pečovatelská služba / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/901/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly Pečovatelská služba / Ostatní

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 6/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) ze dne 13.7.2018,

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/902/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Liberecká / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/903/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly MŠ Liberecká / Školství

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 9/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) ze dne 14.9.2018,

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/904/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled DDM DRAK / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na roky 2020 - 2021,

3) odpisový plán organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/905/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly DDM DRAK / Ostatní

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 11/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) ze dne 21.9.2018,

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/906/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Oldřichovská / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) na roky 2020-2021.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/907/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly MŠ Oldřichovská / Školství

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 12/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) ze dne 21.9.2018,

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/908/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Lidická / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO


20/909/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ Lidická / Školství

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí protokol č. 13/2018 z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ze dne 26.9.2018,

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2018 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/910/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ TGM / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/911/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Loučná / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/912/RM/18 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Donín / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) rozpočet organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) na rok 2019,

2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) na roky 2020-2021,

3) odpisový plán Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) na rok 2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/913/RM/18 - Rozpočet města 2019 / Rozpočet města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2019. Rozpočet města má stanoven celkový objem příjmů částkou 200.052.340,- Kč, celkový objem výdajů částkou 297.399.334,- Kč a salda ve výši 97.346.994,- Kč ve třídě financování.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/914/RM/18 - Kontokorentní úvěr / Ostatní

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky pro uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 6 mil. Kč, bez zajištění a se splatností do 31.12.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/915/RM/18 - Střednědobý výhled města 2020 - 2021 / Ostatní

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled Města Hrádek and Nisou na období 2020 -2021.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/916/RM/18 - Darovací smlouva SDH Dolní Sedlo / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč společnosti Sbor dobrovolných hasičů Dolní Sedlo (IČ: 44223587) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/917/RM/18 - Permanentky – motivace úhrady poplatků / Ostatní

Rada města:

1) schvaluje nákup 3.300 ks permanentních vstupenek na sezónu 2019 v ceně za 5Kč/1ks od společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657),

2) schvaluje vydávání permanentních vstupenek poplatníkům, uvedených v ČL. 2 odst. 1a) Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na základě předložení potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději do 31.5.2019 a současně předložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči městu Hrádku nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/918/RM/18 - OZV č. 1/2018 poplatek za odpady / Obecně závazné vyhlášky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/919/RM/18 - OZV č. 2/2018 automaty / Obecně závazné vyhlášky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/920/RM/18 - Rozšíření programu GORDIC o insolvence / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje smlouvu na dodávku programového produktu Insolvence od společnosti GORDIC spol. s.r.o. (IČ: 47903783) prostřednictvím oprávněného zástupce HAiDA s.r.o. (IČ: 40229645) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/921/RM/18 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Školství

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 373.244,- Kč.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/922/RM/18 - Čerpání rezervního fondu MŠ Donín / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) v celkové maximální výši 50.000,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za opravu termostatu a sprchového koutu v MŠ Václavice, opravu topení a bojleru MŠ Donín a údržbu kamerového systému.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

20/923/RM/18 - Čerpání rezervního fondu MŠ Liberecká / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) v celkové maximální výši 570,- Kč na pořízení mikulášských balíčků.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/924/RM/18 - Čerpání rezervního fondu DDM DRAK / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) v celkové maximální výši 3.230,- Kč na adventní cyklus.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/925/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ MŠ Loučná / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) v celkové maximální výši 20.000,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za nákup vysavače a multifunkční tiskárny.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/926/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.11 / Změna rozpočtu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2018 č. 11. Rozpočet města 2018 po změně č. 11 má stanoven celkový objem příjmů částkou 180.367.477,22 Kč, celkový objem výdajů částkou 321.003.226,22 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO


20/927/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ MŠ Loučná / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) čerpání rezervního fondu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) v celkové maximální výši 94.100,- Kč na úhradu mzdových nákladů organizace,

2) čerpání fondu odměn organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) v celkové maximální výši 26.900,- Kč na úhradu mzdových nákladů organizace.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/928/RM/18 - Pořízení multifunkčního stroje Dapper 5009 / Ostatní

Rada města po projednání:

schvaluje pořízení použitého multifunkčního stroje DAPPER 5000 VIN:DAPP5009171033 registrační značky  H02 6892, rok výroby 2018, dle cenové nabídky na základě interního předpisu o postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2017 čl. 6 odst. 4 za celkovou cenu 1.028.200,- Kč + DPH s datem plnění 1. 1. 2019 a pověřuje starostu města k podpisu předložené kupní smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Olša Josef

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/929/RM/18 - Smlouva dopravní obslužnosti 2019 - nadstandard / Doprava

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/5060/2018 a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Olša Josef

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/930/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/631 Zahradní ulice - kanalizace / Ostatní

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.11.2018 a Protokole z jednání hodnotící komise č.2 ze dne 27.11.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/631 s názvem: „Zahradní ulice - prodloužení kanalizace“.

b/

schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/631, s názvem: „Zahradní ulice - prodloužení kanalizace“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, za celkovou cenu 531.000,03 Kč s DPH (438.843,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

c/

pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


20/931/RM/18 - Výběr dodavatele – Schubertova vila – autorský dozor / Ostatní

Rada města po projednání:

a/

schvaluje výběr dodavatele činnosti autorského dozoru pod názvem „KOMUNITNÍ CENTRUM V HRÁDKU NAD NISOU (VÁCLAVSKÁ Č.P. 471) „v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017, kde je navržen Projektový ateliér David, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.

b/

schvaluje dodavatele zajištění činnosti autorského dozoru pod názvem „KOMUNITNÍ CENTRUM V HRÁDKU NAD NISOU (VÁCLAVSKÁ Č.P. 471) " firmě Projektový ateliér David, Ruprechtická 199, Liberec 14, IČO: 272 77 577 za nabídkovou cenu 247.566,00Kč včetně DPH (204.600,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavením objednávky vybranému zhotoviteli.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/932/RM/18 - Výběr zhotovitele na polohové a výškové zaměření na akci Dolní Sedlo – vodovod / Ostatní

Rada města po projednání:

1) schvaluje výběr zhotovitele polohového a výškového zaměření včetně zákresu hranic pro akci Dolní Sedlo - vodovod v souladu se směrnicí IP/1/2017, článku 6 - Postup při zadávání veřejných zakázek, bodu 4 d) z kapacitních důvodů, společnost GEODET CZ, s.r.o., IČO 25411829, se sídlem Svojsíkova 849/7, 460 01 Liberec 1 a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé, ověřené kvalifikovaným posouzením.

2) schvaluje přidělení zakázky na polohové a výškové zaměření včetně zákresu hranic pro akci Dolní Sedlo - vodovod společnosti GEODET CZ, s.r.o., IČO 25411829, se sídlem Svojsíkova 849/7, 460 01 Liberec 1 za nabídkovou cenu 154 880 Kč vč. DPH (128 000 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému zhotoviteli objednávku.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/933/RM/18 - Dodatek č. 3  - navýšení cen svozu SKO rok 2019 / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 3 Smlouva o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou (dále jen SKO), uzavřený s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, dne 14.12.2011, ev.č. 11/092/11 jehož předmětem je změna přílohy č. 2 Smlouvy "Ceník služeb". V ceníku služeb se tímto dodatkem mění cena za sběr, svoz a odstranění SKO v souladu s článkem V. odstavce c) uvedeném ve Smlouvě o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou a to od 1.1.2019, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/934/RM/18 - Dodatek č. 4 - navýšení cen svozu VSKO rok 2019 / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 4 Smlouva o zajištění sběru, svozu a využití složek komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou (dále jen VSKO). Smlouva byla uzavřena dne 14.12.2011, pod ev.č.11/093/11 s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je změna přílohy č. 2 Smlouvy "Ceník služeb". V ceníku služeb se tímto dodatkem mění cena za svoz nádob VSKO a to od 1.1.2019, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/935/RM/18 - Jednání Fondu rozvoje města / Ostatní

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni 3.12.2018 ve výši 46 373 565,50 Kč

2) bere na vědomí zápis z jednání FRM ze dne 3.12.2018

3) bere na vědomí projednání návrhu Programu podpory pro rok 2019

4) bere na vědomí projednání Statutu FRM

5) doporučuje Zastupitelstvu města schválit:

a) odvolat ze Správní rady FRM pana Jana Bílého

b) odvolat ze Správní rady FRM paní Ivu Solnařovou

c) schválit pana Luboše Blažeje za člena Správní rady FRM

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/936/RM/18 - Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720439988 Kooperativa / Smlouvy

Rada města po projednání:

a)  schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k aktualizovanému novému znění pojistné smlouvy č. 7720439988 Kooperativa pojišťovna a.s., IČO 47116617 se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8 (ev.č.sml. 11/215/09), sjednané prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO 27589943 se sídlem Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1 a to s účinností od 1.12.2018, celkové roční pojistné za tento Dodatek č. 2 činí 14 744 Kč, poměrné pojistné za sjednaná pojištění po zohlednění požadovaných změn činí 1 014 704 Kč a bude hrazeno ve čtvrtletních platbách ve výši 253 676 Kč od 1.9.2019.

b) schvaluje vyrovnání mimořádné platby Dodatku č.2 ve výši 11 068 Kč ke dni 17.12.2018 za období od 1.12.2018 do 31.8.2019.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/937/RM/18 - Komplexní pojištění vozidel č. 6800120115 / Doprava

Rada města po projednání schvaluje uzavření "Dohody o sdružené platbě pojistného za pojistné smlouvy zařazené do inkasní skupiny č. 6800120115" Kooperativa pojišťovna, a.s., IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,186 00, Praha 8, na dobu neurčitou a to od 1.2.2019, sjednanou prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO 27589943, se sídlem Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/938/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - oplocení pozemku p.č. 215/3 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí z titulu vlastníka dotčeného pozemku p.č. 215/1 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně s navrhovaným umístěním oplocení s podezdívkou a dřevěnými poli do výše max. 1,2m (+ochranná síť do max. celkové výšky od nivelety pozemku 2,5m)  mezi pozemky p.č. 215/3 ve vlastnictví žadatele dle žádosti č.j.: 6513/2018 a pozemkem p.č. 215/1, záměr nemá negativní vliv na majetek města.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


20/939/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - ČOV a studna na p.p.č. 255/1 a 255/2 a 257/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí s umístěním stavebních záměrů: "Václavice u Hrádku nad Nisou ČOV a studna na p.p.č. 255/1 a "Václavice u Hrádku nad Nisou ČOV a studna na p.p.č. 255/2 a 257/1" dle dokladů žádosti č.j.: 7351/2018 - projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracované autorizovanou osobou ČKAIT 0500453 v 8/2018, kdy záměr nemá nepříznivý vliv na dotčený pozemek p.č. 253 ve vlastnictví města.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/940/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - DČOV se vsakem pro čp 301 Václavice / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí s umístěním stavebního záměru: "Výstavba DČOV pro provozovnu firmy HAGAL s.r.o., Václavice č.p. 301, 46334 Hrádek nad Nisou se zaústěním vyčištěných odpadních vod do vsaku na st.p.č. 371, p.p.č. 1253/2 a 1261/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou", dle dokladů žádosti č.j.: 8421/2018 pro protřebu vydání územního souhlasu a vodoprávního řízení, záměr nemá negativní vliv na majetek města.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/941/RM/18 - Vstup a uložení sítí - Dolní Suchá u Chotyně, přípojka NN pro p.p.č. 512/4 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí se vstupem na pozemek a uložením kabelu NN do pozemku p.č. 658 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně ve vlastnictví města dle dokladů žádosti č.j.: 8422/2018 žadatele společnosti Elmos Liberec, IČ: 24729035 za podmínky, že uložení bude provedeno bezvýkopově protlakem bez porušení nového asfaltového povrchu místní komunikace MK III. tř. 77c a na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/942/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rodinný dům na p.p.č. 430/2 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí s umístěním stavebního záměru „Rodinný dům na p.p.č. 430/2 k.ú. Loučná“ dle dokladů žádosti č.j.: 7395/2018 za podmínky, že investor při napojení na dopravní infrastrukturu zachová stávající betonový žlab pro odvod srážkových vod z místní komunikace III. tř. 58c v ul. Nová Loučná na pozemku p.č. 437/10 k.ú. Loučná ve vlastnictví města.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/943/RM/18 - VZMR/2018/634 - Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s., ev.č. IE-12-4004381 Loučná I. etapa / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace dle předloženého znění návrhu a zadávacích podmínek v rámci otevřené výzvy dle směrnice města IP/1/2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s., ev.č. IE-12-4004381 Loučná I. Etapa“ vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/634,

2/ jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu ve složení - a/ Pavel Farský - místostarosta (náhradník Jan Krečman - zastupitel), b/ Jiří Tesař - odporný poradce pro správu VO (náhradník Miroslava Karlíková pověřená vedením oddělení majetku OIaSM), c/ Ing. Zdeňka Jirkalová - referent odboru OIaSM ((náhradník Bc. Naděžda Černohorská - referent odboru OIaSM), d/ Jiří Palas pověřený vedením oddělení investic OIaSM (náhradník Vojtěch Prchlík - referent odboru OIaSM), e/ Pavel Nývlt - referent odboru OIaSM (náhradník Monika Bartošová - referent odboru OIaSM).

3/ schvaluje seznam oslovovaných uchazečů dle důvodové zprávy - podklad usnesení.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/944/RM/18 - Souhlas se vstupem na pozemek p.č. 2768/4 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí žádost ve věci souhlasu se vstupem na pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů Turów II. etapa průzkumná - doplnění monitorovacích vrtů a zajištění geologických dat v příhraničním území Hrádku nad Nisou a Frýdlantska,

2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 2768/4 k.ú.  Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města s realizací průzkumných vrtů, za následujících podmínek:

a/ průzkumné vrty budou umístěny v pásmu mimo komunikaci,

b/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu -  povrch dostatečně zhutněn, urovnán a oset travní směsí,

3) a pověřuje starostu podpisem souhlasu se vstupem na pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/945/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu "STL plynovod pro p.p.č. 1710" na p.p.č. 1696  k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami GasNet s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČO 27295567 zast. GridServices, s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČO 27935311 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,

2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/946/RM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 971/1 a p.č. 971/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 7172 ze dne 10.10.2018 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 971/1, zahrada, o výměře 1 937 m2 a k pozemku p.č. 971/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2 vše v k.ú. Loučná.

2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 971/1, zahrada, o výměře 1 937 m2 a k pozemku p.č. 971/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2 vše v k.ú. Loučná.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO


20/947/RM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 65 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 6978 ze dne 2.10.2018 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

2) nedoporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/948/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 353/1 a části p.p.č. 361/1 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 6727 ze dne 19.9.2018 na prodej části pozemku p.č. 353/1, trvalý travní porost, o výměře cca 22 m2 z celkových 5 274 m2 a části pozemku p.č. 361/1, ostatní plocha, o výměře cca 18 m2 z celkových 737 m2 v k.ú. Loučná za účelem zvětšení zahrady.

2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení část pozemku v souladu s bodem 1) a dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 353/1, trvalý travní porost a části pozemku p.č. 361/1, ostatní plocha, o výměrách, které budou upřesněny na základě vypracovaného geometrického plánu, vše  v k.ú. Loučná, za účelem rozšíření zahrady, za minimální cenu 300 Kč/m2 bez DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/949/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 543/3 v k.ú. D. Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 5979 ze dne 22.8.2018 na prodej pozemku p.č. 543/3, trvalý travní porost, o výměře 1 262 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za účelem užívání jako zahradu.

2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení částí pozemku dle návrhu odboru OIaSM a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 543/3, trvalý travní porost, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu, v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, za účelem užívání jako zahradu, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/950/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 150/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 7284 ze dne 15.10.2018 na prodej části pozemku p.č. 150/2, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2 z celkových 103 m2 v k.ú. Loučná.

2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení částí pozemku dle návrhu odboru OIaSM a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 150/2, ostatní plocha, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu, v k.ú. Loučná, za účelem užívání jako zahradu, za minimální cenu 300 Kč/m2 bez DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/951/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 15/12 a části p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 26.11.2018.

2) ukládá odboru OIaSM nadále pozemky p.č. 15/12, trvalý travní porost, o výměře 1 301 m2 a pozemek p.č. 2773/14, ostatní plocha, o výměře 182 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2773/12 geometrickým plánem č. 650-210/2018 ze dne 3.10.2018) nabízet k prodeji za účelem výstavby rodinného domu s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/952/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 324 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 26.11.2018.

2) ukládá odboru OIaSM pozemek p.č. 324, trvalý travní porost, o výměře 2758 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou nadále nabízet k prodeji.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/953/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku p. č. 13/092/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/092/14 na pronájem části pozemku p.č. 248, ostatní plocha, komunikace, o výměře 200 m2 z celkových 1 840 m2 v k.ú. Loučná, žadateli pod č.j. 2272, tedy panu Bluskovi, kterou dojde k úpravě doby pachtu s účinností od 1.2.2019 do 31.1.2024.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/954/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/14 na pacht části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 375 m2 z celkových 9 279 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli pod č.j. 6886, tedy paní Morávkové, kterou dojde k úpravě doby pachtu s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2023.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/955/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/14 na pronájem pozemku p.č. 213, ostatní plocha, o výměře 1 378 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek p.č. 220/1 a tím i k úpravě výše nájemného z původních 478 Kč/rok na nových 138 Kč/rok a kterou dojde k úpravě doby nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/956/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht pozemku p.č. 175/2, zahrada, o výměře 297 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem zřízení zahrady a zázemí k nemovitosti, žadateli pod č.j. 5489, tedy panu Machatovi, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2019 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/957/RM/18 - Prodej části pozemku p.č. 2774 a části pozemku p.č. 31 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2774/2, ostatní plocha, o výměře 6 m2 a p.č. 31/2, trvalý travní porost, o výměře 155 m2  (pozemek p.č. 2774/2 oddělen z pozemku p.č. 2774 a pozemek p.č. 31/2 oddělen z pozemku p.č. 31 geometrickým plánem č. 649-164/2018 ze dne 10.8.2018) oba v k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou, za celkovou kupní cenu 14 613 Kč bez DPH, žadatelům dle č.j. 2097, tedy manželům Hruškovým, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/958/RM/18 - Prodej části pozemku p.č. 305 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 305/2, ostatní plocha, o výměře 66 m2 ( pozemek oddělen z pozemku p.č. 305 geometrickým plánem č. 1513-254/2017 ze dne 12.3.2018) v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli pod č.j. 4689, tedy panu Jakubcovi, za cenu 484 Kč/m2 s DPH + 5 590 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 37 534 Kč s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/959/RM/18 - Úprava směnné smlouvy k  pozemkům v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 08/155/ZM/18 v bodě 2) ze dne 26.9.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit upravené znění Směnné smlouvy s ohledem na legislativu související s účetnictvím obce a pověřuje starostu města takto tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/960/RM/18 - Odstoupení od Kupní smlouvy č. 02/010/18 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) doporučuje zastupitelstvu města schválit odstoupení od Kupní smlouvy č. 02/010/18 na prodej pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

2) ukládá odboru OIaSM pozemky nadále nabízet k prodeji.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/961/RM/18 - Přidělení bytu č. 9, Žitavská č. p. 670, Hrádek nad Nisou - DPS  / Bytová operace

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS do nájmu byt č. 9, Žitavská č. p. 670, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 41,58m2) měsíční nájemné 2.317Kč na dobu určitou 1 rok, paní Smutné.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/962/RM/18 - Přidělení bytu č. 15, Žitavská č. p. 670, Hrádek nad Nisou - DPS  / Bytová operace

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS do nájmu byt č. 15, Žitavská č. p. 670, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 40,08m2) měsíční nájemné 2.233Kč na dobu určitou 1 rok, paní Mocové.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/963/RM/18 - Přidělení bytu č. 33, ul. 1. máje č. p. 768, Hrádek nad Nisou / Bytová operace

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu č.33, Žitavská č. p. 670, Hrádek nad Nisou (1+1 o výměře 39,28m2) měsíční nájemné 2.828Kč na dobu určitou 1 rok, paní Exnarové, číslo žádosti 7980/2018, jistota ve výši 8484Kč.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/964/RM/18 - Výběrové řízení na správu měst.stadionu, Rynoltická 333, Hrádek n.N. / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

1) uzavření příkazní smlouvy na správce městského stadionu o obstarání správy a údržby sportovního areálu městského stadionu, ul.Rynoltická 333, Hrádek nad Nisou s paní J. Mottlovou ev.č. nabídky 7962/2018. Na dobu určitou 5- ti let od podpisu příkazní smlouvy, za 20.000Kč měsíčně na základě předloženého daňového dokladu;

2) přidělení a uzavření nájemní smlouvy ke správcovskému bytu Rynoltická 333, Hrádek nad Nisou, o velikosti 3+1 o celkové výměře 69,58m2 za základní měsíční nájemné 5309Kč, na dobu trvání příkazní smlouvy dle výše uvedeného bodu 1) s paní J.Mottlovou - ev.č. nabídky 7962/2018.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/965/RM/18 - Příkazní smlouva AUDRA s.r.o. - aukce pozemky k.ú. Donín / Smlouvy

Rada města po projednání:

1) SCHVALUJE prodej pozemků o celkové výměře 829 m2: a to pozemek p.č. 633/6 o výměře 48m2 trvalý travní porost, pozemek p.č. 622/3 o výměře 481m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č.624/3 o výměře 300 m2 zahrada, vše v k.ú. Donín, obec Hrádek nad Nisou a tak je zapsáno v katastru nemovitostí ČR, prostřednictvím e-dražby, za cenu 700Kč bez DPH/m2 za podmínky zřízení předkupního práva ve prospěch města, které zanikne právní mocí rozhodnutím o užívání stavby určené k trvalému bydlení;

2) SCHVALUJE uzavření příkazní smlouvy se společností AUDRA s.r.o, IČO 27479447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové jejíž předmětem obstarání prostřednictvím e-dražby prodej pozemků o celkové výměře 829m2 a to pozemek p.č. 633/6 o výměře 48m2 trvalý travní porost, pozemek p.č. 622/3 o výměře 481m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č.624/3 o výměře 300m2 zahrada, vše v k.ú. Donín, obec Hrádek nad Nisou a tak je zapsáno v katastru nemovitostí ČR, za podmínek, které jsou obsaženy v textu smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

3) POVĚŘUJE starostu města uzavřením příkazní smlouvy podle části 1 a 2) tohoto usnesení.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/966/RM/18 - Výpověď smlouvy o podnájmu nebytových prostor - zubní ordinace Chotyně / Ostatní

Rada města po projednání:

1) BERE na vědomí výpověď ze dne 26.11.2018, ev. č. 8383/2018) ze smlouvy o podnájmu nebytových prostor - zubní ordinace Chotyně ev.č. 01/026/12, od podnájemce Lázně Kundratice a.s., IČ: 46708880, se sídlem Lázeňská č.p.134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, kdy výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Smlouva bude ukončena k 28.2.2018;

2) SCHVALUJE ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2012  ev.č.01/026/12 a jejího dodatku č.1 ze dne 7.12.2012 dohodou s pronajímatelem s Obcí Chotyně, IČO: 00672033, Chotyně 163, 46334 Hrádek nad Nisou ke dni 28.2.2018.

3) POVĚRUJE starostu města uzavřením dohody o ukončení nájmu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2012 a jejího dodatku č.1 ze dne 7.12.2012 s pronajímatelem s Obcí Chotyně, IČO: 00672033, Chotyně 163, 46334 Hrádek nad Nisou ke dni 28.2.2018.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/967/RM/18 - Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebyt.prost. – pohotovost, Nádražní 359 / Ostatní

Rada města po projednání:

1) SCHVALUJE uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (ev.č. pronajímatele 01/16/2009) ze dne 31. 7. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 2. 1. 2013 se společností Lázně Kundratice a.s., IČ: 46708880, se sídlem Lázeňská č.p.134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná. Smlouva bude ukončena k 31.12.2018.

2) POVĚŘUJE starostu města uzavřením dohody podle části 1) tohoto usnesení, za podmínek, které jsou obsaženy v textu smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/968/RM/18 - Zveřejnění záměru pronájmu NP ordinace, pohotovost, Nádražní 359 / Ostatní

Rada města po projednání SCHVALUJE zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy č. p. 359, Nádražní, Hrádek nad Nisou, který se sestává z ordinace č. 11 o výměře 10,17m2 , sesterny č. 10 o výměře 9,06 m2, lékařského pokoje č. 17,22 m2, 1 čekárny č. 8 o výměře 5,15m2, sociální zařízení personál č. 4 (wc, sprcha) o výměře 1,96 m2WC, sociální zařízení pacienti č. 3 (wc, umístění plynového kotle) o výměře 2,33m2, vše o celkové výměře 45,89m2, za účelem jako ordinace odborných lékařů a lékařské pohotovosti pro společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, DIČ CZ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec. Od 1.1.2019 na dobu neurčitou, roční nájemné 100Kč.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/969/RM/18 - Medicinské přístroje pro ordinace, pohotovost, Nádražní 359 / Ostatní

Rada města po projednání:

1) SCHVALUJE přidělení zakázky v souladu s čl. s čl. 6, odst.4)  písm.c) směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 21. 6. 2017, schválenou usnesením číslo 11/496/RM/17, firmě :

     a) SaT Plus s.r.o,IČ 2728933, Novodvorská 994,4251 Praha 4 - AED Philips HeartStart FRx za cenu celkem 37385Kč vč. DPH;

     b) North Med spol. s r.o.,IČ 25457811, Bělocerkevská 1176, 10000 Praha 10- R-Sribe klidové EKG pro X-Sribe za cenu celkem59706Kč vč. DPH;

     c) Medicton Group s.r.o, IČ 27485391, Jiráskova 609, Horní předměstí,57201 Polička - Otoskop Camedio LED XENON, Elektronický tonometr Omron M6 XComfort intelli 2018, Glukometr SD Check Gold, Resuscitační sada Aerobag z cenu celkem 7093Kč vč. DPH;

     d) JK Traiding s.r.o, IČ 46883690, Křivatcova 421/5, TZličín, Praha 5 - Analyzátor (CRP) Quiskread Go za cenu 37207,50Kč vč.DPH;

     e) Proma Reha s.r.o. IČ 63219107, Riegrova 342, Česká Skalice -Lehátko Clasic za cenu 10775Kč vč. DPH;

2) UKLÁDÁ OIaSM vystavit objednávku na tuto zakázku za účelem vybavení odborné ordinace - pohotovosti Nádražní 359, Hrádek nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/970/RM/18 - Pozemky Legionářská smlouva o budoucí smlouvě / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání důvodové zprávy DOPORUČUJE zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí úschově kupní ceny s Bytovým družstvem Nový Hrádek, IČO 074 73 630, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00, to vše co do části souboru nemovitých věcí, pozemku p. č. 744/1-zahrada o výměře 318 m2, pozemku p. č. 745/1-ostatní plocha o výměře 702 m2, pozemku p. č. 746/1-ostatní plocha o výměře 2 270 m2, pozemku p. č. 747-ostatní plocha o výměře 151 m2, pozemku p. č. 1380/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, to vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou, části obce Hrádek nad Nisou a obci Hrádek nad Nisou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, na LV č. 1 pro vlastníka město, za podmínek, které jsou obsaženy v textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o budoucí úschově kupní ceny, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/971/RM/18 - Odkup výpočetní techniky / Ostatní

Rada města po projednání:

   I. SCHVALUJE odkup, resp. prodej použitých přenosných počítačů (notebooků), které měli k dispozici radní ve volebním období 2014-2018, za odhad tržní ceny provedený odbornou firmou, kdy odhad bude přílohou smlouvy a radní projeví zájem o odkup starých zařízení (notebooků),

   II. UKLÁDÁ odboru Kanceláře úřadu dopracovat (doplnit) předložený vzorový návrh kupní smlouvy v souladu s tímto usnesením,

   III. POVEŘUJE starostu města podpisem vzorové smlouvy (po doplnění) s radním města Hrádek nad Nisou ve volebním období 2018-2022, v případě projeveného zájmu o odkup přenosného počítače (notebooku), který využíval za účelem řádného výkonu funkce radního města Hrádek nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/972/RM/18 - Využití výpočetní techniky pro radní města ve volebním období 2018-2022 / Ostatní

Rada města po projednání:

   I. SCHVALUJE vzorovou smlouvu, která bude uzavírána s aktuálně zvolenými radními na poskytnutí notebooku, za účelem řádného výkonu funkce radního města Hrádek nad Nisou ve volebním období 2018-2022, kterou se stanoví způsob využívání notebooku i pro soukromé účely a možnost odkupu, resp. prodeje tohoto zařízení za odhadní cenu při ukončení funkce radního města.

   II. POVEŘUJE starostu města podpisem vzorové smlouvy (po doplnění) s radním města Hrádek nad Nisou, v případě projeveného zájmu o využití a poskytnutí notebooku za účelem řádného výkonu funkce ve volebním období 2018-2022, resp. smlouvy o výpůjčce.

   III. UKLÁDÁ odboru Kanceláře úřadu zajistit pořízení výpočetní techniky (notebook) vhodných a dostatečných parametrů pro radní města Hrádek nad Nisou ve volebním období 2018-2022, po projeveném zájmu radního města v souladu s tímto usnesením.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

20/973/RM/18 - Program 10. řádného jednání Zastupitelstva města / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje program 10. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 19.12. 2018.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Blažková Věra

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka - starosta, Pavel Farský – místostarosta

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou