Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

13. mimořádná schůze rady města 28. 12. 2018

datum zveřejnění: 7.1.2019 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 13mim/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení – 13mim/2018/RM

Konáno dne: 28.12.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

13mim/108/RM/18 - Program 13. mimořádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 13. mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.12.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 28.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

13mim/109/RM/18 - Schválení pronájmu NP ordinace, pohotovost, Nádražní 359 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) SCHVALUJE pronájem nebytových prostor v 1.NP budovy č. p. 359, Nádražní, Hrádek nad Nisou, který se sestává z ordinace č. 11 o výměře 10,17m2 , sesterny č. 10 o výměře 9,06 m2, lékařského pokoje č. 17,22 m2, 1 čekárny č. 8 o výměře 5,15m2, sociální zařízení personál č. 4 (wc, sprcha) o výměře 1,96 m2WC, sociální zařízení pacienti č. 3 (wc, umístění plynového kotle) o výměře 2,33m2, vše o celkové výměře 45,89 m2, za účelem jako ordinace odborných lékařů a lékařské pohotovosti pro společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, DIČ CZ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec. Na dobu neurčitou, roční nájemné 100Kč za podmínek, které jsou obsaženy v textu nájemní smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

2) POVĚŘUJE starostu města uzavřením nájemní smlouvy podle části 1) tohoto usnesení.

Termín: 28.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

13mim/110/RM/18 - Převod výpočetní techniky KNL a.s. -ordinace, pohotovost, Nádražní 359 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání SCHVALUJE převod výpočetní techniky za úplatu sestávající se z:

1) počítače Dell OptiPlex 790SFF Intel Core i5 2500 3,3 GHz, 4GB RAM,250GB

2) rozšíření operační paměti u počítače z 4GB na 8 GB

3) laserová tiskárna HP LaserJet  Pro MFP M28w

ve prospěch společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, DIČ CZ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, za pořizovací cenu.

Termín: 28.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka - starosta, Pavel Farský - místostarosta

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou