Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

Ustavující zasedání zastupitelstva města 5. 11. 2018

datum zveřejnění: 20.11.2018

 

Soubor usnesení - Ust/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE

 

Soubor usnesení - Ust/ZM/2018

Konáno dne: 5.11.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

Ust/01/ZM/18 - Schválení programu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje předložený program ustavujícího Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou dne 5. listopadu 2018, které bylo řádně svoláno dosavadním starostou města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/02/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Petr Dlouhý a p. Václav Růžička.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/03/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku paní Věru Blažkovou.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/04/ZM/18 - Volba způsobu hlasování / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnou volbu starosty města, místostarosty města, členů Rady města Hrádek nad Nisou, případně dalších uvolněných členů Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/05/ZM/18 - Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města a jejich funkce / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho starosty a jeho funkce bude uvolněná.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/06/ZM/18 - Určení počtu uvoněných členů zastupitelstva města a jejich funkce / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty a jeho funkce bude uvolněná.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/07/ZM/18 - Volba starosty města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí Mgr. Josefa Horinku starostou města ve volebním období 2018 - 2022.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/08/ZM/18 - Volba místostarosty města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí pana Pavla Farského místostarostou města ve volebním období 2018 - 2022.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/09/ZM/18 - Volba počtu členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje 7 členů rady města pro funkční období 2018 - 2022.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/10/ZM/18 - Volba členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí pana Petra Dlouhého do funkce člena rady města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/11/ZM/18 - Volba členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí Ing. Jaromíra Mottla do funkce člena rady města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/12/ZM/18 - Volba členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí Mgr. Jaroslava Poláčka do funkce člena rady města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/13/ZM/18 - Volba členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí pana Tomáše Prokopa do funkce člena rady města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/14/ZM/18 - Volba členů rady města / Ostatní

Zastupitelstvo města volí ThMgr. Hedviku Zimmermannovou do funkce člena rady města.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/15/ZM/18 - Schválení počtu členů kontrolního výboru / Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/16/ZM/18 - Volba předsedy kontrolního výboru / Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Karla Pokorného.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/17/ZM/18 - Volba členů kontrolního výboru / Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru ve složení: p. Václav Růžička a p. Vladislav Řípa.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/18/ZM/18 - Schválení počtu členů finančního výboru / Finanční výbor

Zastupitelstvo města zřizuje devítičlenný finanční výbor.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/19/ZM/18 - Volba předsedy finančního výboru / Finanční výbor

Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Holatu.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/20/ZM/18 - Volba členů finančního výboru / Finanční výbor

Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru ve složení: paní Šárka Doležalová, pan Petr Suk, pan Petr Vlach, pan Tomáš Prokop, pan Jiří Paseka, pan Ladislav Fialka, pan Jiří Pavel a Ing. Radek Petr.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/21/ZM/18 - Stanovení oddávajících / Sociální věci

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy:

I.     SI VYHRAZUJE, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o pověření zastupitelů města ve věci přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti správního obvodu matričního úřadu města Hrádek nad Nisou pro volební období 2018 - 2022, a to v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2000 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II.     POVĚŘUJE, v souladu s vyhrazením si věci k rozhodování, následující členy zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu města Hrádek nad Nisou formou občanského sňatku, a to: p. Věru Baumgartnerovou, ThMgr. Hedviku Zimmermannovou, Mgr. Jaroslava Poláčka, p. Martina Půtu, p. Antonína Rabana a MUDr. Radomíra Sekvarda.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

Ust/22/ZM/18 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí nově zvolených neuvolněných členů ... / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání:

I.   SCHVALUJE předložený návrh „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ - interní ev. č. úřadu 23/003/2018 (příloha podkladu důvodové zprávy tohoto usnesení), s účinností od 05. 11. 2018, kterým se:

  a)   STANOVUJÍ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v orgánech města v následujících částkách:

          i. člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000 Kč

          ii. člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 400 Kč

          iii. předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 600 Kč

          iv. člen rady města: 5 000 Kč

  b)   STANOVUJÍ výše měsíčních peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce v následujících částkách:

          i. člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 400 Kč

          ii. předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 600 Kč

  c)   STANOVUJE, že odměny a peněžní plnění budou poskytovány od 05. 11. 2018, již za měsíc listopad v alikvotní výši ode dne schválení, v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dále pak, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu a v případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

  d)   STANOVUJÍ podmínky pro poskytování odměn a peněžitých plnění, které budou poskytovány v souladu s tímto předloženým návrhem „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ - interní ev. č. 23/003/2018, vč. zastupitelů pověřených k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

II.   UKLÁDÁ tajemníkovi městského úřadu zajistit prostřednictvím příslušných odborů provádění schváleného unesení.

Termín: 5.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

p. Petr Dlouhý, p. Václav Růžička

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na zasedání zastupitelstva, mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání zastupitelstva města je veřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města města v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou