Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Základní údaje »

O městském úřadu

 

Budova radnice

 

Hrádecká radnice je klasicistní dvoupatrovou stavbou s mohutnou mansardovou střechou. Budova č.p.73 na Horním náměstí bývala původně vrchnostenským panským a úředním domem grabštejnského panství a byla běžně označovaná jako "Vinný sklep". Zprávy o jejím nejstarším vzhledu se bohužel nedochovaly, traduje se ale, že budova měla kdysi dvě věžičky s korouhvičkami.

Roku 1697 byla stará budova obnovena a roku 1797 klasicistně přestavěna podle plánů zednického mistra Johanna Josefa Kuntze z Liberce. Podloubí, které bylo orientováno do náměstí, bylo zrušeno při přebudování roku 1840. Původní detaily omítky zahladila významná přestavba podle plánů žitavských architektů Löweho a Wuntiga ve 30. letech 20. století.

Po požáru v květnu 1982, kdy oheň zcela zničil krovy i druhé patro, byla radnice obnovena v duchu předválečné přestavby. Její silueta a členění, včetně mohutné střechy, však dodnes připomíná klasicistní Kuntzeho stavitelství.

 

Text: Marek Řeháček

 

Budova radnice (82 kB) Dřevěná plastika na hlavním schodišti radnice (110 kB) Budova radnice (87 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou