Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Informace podle zák. č. 106 »

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2009

podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

Výroční zpráva za rok 2009

 

podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím

 

I.

Město Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb. vydává v souladu
s ustanovením §5 odst. 1 písm. g  a § 18 odst. 1 zákona 106/99 Sb. výroční zprávu za rok 2009. 

II.

Počet písemně podaných žádostí o informace:    

III.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:          0  

IV.

Neproběhlo žádné soudní řízení ve věci svobodného přístupu k informacím a z tohoto důvodu nelze zveřejnit opis podstatných částí rozsudku soudu.

V.

Nebylo zahájeno ani ukončeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona 106/99 Sb., a proto nelze zveřejnit výsledek řízení. 

VI.

Lze konstatovat, že institut písemných žádostí o poskytnutí informace za rok 2009 byl využíván
v minimálním rozsahu. Většina dotazů je vyřizována neformálním způsobem ústně.

  

V Hrádku nad Nisou 11. 2. 2010

 

Martin Půta
starosta města

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou