Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Informace podle zák. č. 106 »

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2011

 

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Rada města
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2011o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)Rada města Hrádek nad Nisou se na svém jednání dne 15. 02. 2012, usnesením č. 4/146/RM/12 schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 18 dost. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako zákon), tuto výroční zprávu za rok 2011.


Čl. 1
Povinný subjekt

Město Hrádek nad Nisou je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona, tato zpráva je vydána a bude zveřejněna v souladu v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 odst. 1 zákona.


Čl. 2
Údaje podle § 18 zákona odst. (1)

2.1 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. a) zákona:
· Počet podaných žádostí o informace dle zákona: 0 ks
· Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 ks

2.2 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. b) zákona:
· Počet podaných odvolání prosti rozhodnutí: 0 ks

2.3 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. c) zákona:
Neproběhlo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a poskytnutí informace dle zákona a z tohoto důvodu nelze zveřejnit opis podstatných částí rozsudku soudu.

2.4 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. d) zákona:
· Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 ks

2.5 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. e) zákona:
· Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0 ks

2.6 Údaj podle § 18 zákona odst. 1 písm. f) zákona (další informace vztahující se k uplatňování zákona):
· Lze konstatovat, že institut písemných žádostí o poskytnutí informace za předcházející kalendářní rok nebyl využíván. Většina dotazů je vyřizována neformálním způsobem ústně.
v z. Josef Horinka v. r.
místostarosta města

Martin Půta
starosta města

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou