Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Informace podle zák. č. 106 »

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2013

 

Rada města Hrádek nad Nisou se na svém jednání dne 26. 02. 2014, usnesením č. 2mim/007/RM/14 schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako zákon), tuto Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, která informuje o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací. 

Výroční zprava za 2013 (podle z. č. 106/1999 Sb.) (29 kB)   Výroční zprava za 2013 (podle z. č. 106/1999 Sb.)
(29 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou