Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Informace podle zák. č. 106 »

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok 2017

 

Rada města Hrádek nad Nisou se na svém jednání dne 21. 02. 2018, usnesením č. 2mim/017/RM/18 schválila a vydává v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako zákon), tuto Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, která informuje o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací. Zveřejnění na úřední desce >>>

 

Výroční zpráva za rok 2017 (podle z. č. 106/1999 Sb.) (129 kB)   Výroční zpráva za rok 2017 (podle z. č. 106/1999 Sb.)
(129 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou