Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Archiv

zrušené vyhlášky

 

 
o stánkovém prodeji
o zrušení vyhlášek č.(2/94/MR,3/94/MR) 5/94, 6/94
o zrušení vyhlášky č.(1/94/MZ) 3/94
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
o schůdnosti místních komunikací
o zrušení vyhlášky č.(1/97/MR), 2/97
o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
o zrušení některých obecně záv. vyhlášek
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
o místním poplatku z ubytovací kapacity
o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
o změně č. 4 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n.N.
o změně č. 3 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n.N.
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školách a školních družinách
o změně č. 11 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n.N.
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.6/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2004 o veřejném pořádku ve městě Hrádek nad Nisou.
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
O místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/93 o poplatcích za znečišťování ovzduší pro malé zdroje znečišťování
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného
o ochraně nočního klidu
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města
o místním poplatku ze psů
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky vydané v přenesené působnosti
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství města Hrádek nad Nisou
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů, videoloterjních terminálů (ILV) nebo jiných technických herních zařízení, povolených Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, zakázáno
o místním poplatku ze psů
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství města Hrádek nad Nisou
o místním poplatku ze psů
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
o místním poplatku z ubytovací kapacity
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o nočním klidu
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

 

 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou