Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009010 - Provádění servisních prohlídek, oprav a odběru vzorků...

datum zveřejnění: 8.7.2009

 

 

1.       Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky

 

Vyhodnocení VZMR/2009010  „Provádění servisních prohlídek, oprav a odběru vzorků na biologické čistírně odpadních vod typ CNP 20 “

2.       Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,

 IČ: 00262854

 DIČ: CZ00262854

 

 

3.        Původní zadání

Odkaz na zadání >>>

 

 

4.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Doručeny 2 nabídky

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

1.

BMT s.r.o. Liberec, Otakarova 13,  460 15 Liberec

v termínu

2.

KAISER  spol. s.r.o., Trnkova 111, 632 00 Brno

v termínu

 

     5.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria, kterým byla stanovena nejnižší celková cena

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

1.

KAISER  spol. s.r.o., Trnkova 111, 632 00 Brno

2.

BMT s.r.o. Liberec, Otakarova 13,  460 15 Liberec

 

 

 

6.    Ukončení hodnocení – schválení a cena zakázky

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

13/460/RM/09

67.480,- Kč 

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou