Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009311 - Dodavatel prací v rámci projektu “Obnova historické aleje“

autor: jt datum zveřejnění: 21.8.2009

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Odkaz na text výzvy zde...

1.    Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009311

Název veřejné zakázky

Dodavatel prací v rámci projektu “Obnova historické aleje“

 

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé, doručené 2 nabídky, 0 dodavatel se omluvil z účasti. Všechny doručené nabídky byly podány včas.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

Jindřich Bursík

11. 08. 2009

poštou

45125848

2.

Daniel Herain, DiS.

11. 08. 2009

poštou

69177082

3.

-----

-----

-----

-----

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny

 

Zahájení otevření obálek proběhlo dne 17. 08. 2009 v 13:15 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou. Protože byly podány pouze 2 nabídky, hodnotící komise v souladu s textem Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 31. 7. 2009) uvedeným v bodě 4.1 Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona rozhodla dále nabídky neotevírat ani nepřistoupit k jejich vyhodnocení a navrhuje zadavateli zrušit zadávací řízení a vypsat jej znovu.

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

1.

Žádná nabídka nevyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

V souladu s bodem 4. tohoto protokolu nebyly nabídky hodnoceny.

 

 

6.   

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou