Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009312 - „Organizace výběrových řízení na zajištění Městských slavností ...

datum zveřejnění: 27.1.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Organizace výběrových řízení na zajištění Městských slavností, publicity projektu a TDI projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“

 

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009312

Název veřejné zakázky

 „Organizace výběrových řízení na zajištění Městských slavností, publicity projektu a TDI projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 4 dodavatelé, doručena 1 nabídka, 1 dodavatel se omluvil z účasti dopisem v termínu pro podání nabídek. Jeden uchazeč se omluvil dopisem ze dne 4. 9. 2009, který byl doručen k termínu zpracování této zprávy, tj. k 09. 0 9. 2009.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

Regioplan, s.r.o.

07. 09. 2009

9.00

25482149

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny

 

Otevření obálek proběhlo dne 09. 009. 2009 v 12.30 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podané nabídky a posouzení kvalifikace. Nabídka byla úplná a uchazeč splnil kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Přípravu hodnocení a hodnocení provedl Jiří Timulák, vedoucí odboru ODK v souladu s usnesením Rady města 15/565/RM/09.

 

Dopisem ze dne 04. 09. 2009 (doručen 07. 09. 2009) se subjekt Ing. Jiří Meier a dopisem ze dne 04. 09. 2009 (doručen 09. 09. 2009) se subjekt ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. omlouvají z účasti v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

1.

Žádná nabídka nevyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

5.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

5.1Uchazeč Regioplan s.r.o. podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 28. 08. 2009 (zveřejněna 28. 08. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009312:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky,

- předloženo – prokázaní kvalifikace, finanční nabídka, návrh smlouvy o dílo,

- akceptuje termín provedení a platební podmínky

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     157.080,- Kč vč. DPH (132.00,- Kč bez DPH)

 

 

6.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Umístění, závěrečné rozhodnutí a doporučení komise:

Po posouzení a hodnocení nabídek, hodnotitel doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele: Regioplan s.r.o.

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

1.

Regioplan, s.r.o.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

7.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

Rady města č.: 17/626/RM/09

157.080,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou