Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009313 - Dodavatel prací v rámci projektu „Obnova historické aleje“

datum zveřejnění: 27.1.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodavatel prací v rámci projektu „Obnova historické aleje“

 

 

 

1.    Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009313

Název veřejné zakázky

Dodavatel prací v rámci projektu „Obnova historické aleje“

 

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé a 1 uchazeč si nabídku vyžádal v termínu pro podání nabídek, doručené 3 nabídky, 0 dodavatel se omluvil z účasti. Všechny doručené nabídky byly podány včas.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

Daniel Herain, DiS.

9. 9. 2009

Poštou

69177082

2.

Jindřich Bursík

9. 9. 2009

poštou

45125848

3.

Pavel Kohoutek

14. 9. 2009

9.55

15341551

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny

 

Otevření obálek proběhlo dne 18. 09. 2009 v 12.30 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost nabídek a posouzení kvalifikace. Nabídky byly úplné a všichni uchazeči splnili kvalifikaci dle požadavků zadavatele.

 

V seznamech u referencí všech uchazečů není uveden kontakt, ale uvedené reference jsou pro zadavatele dle názoru komise lehce ověřitelné, kdy vždy u každé nabídky jsou alespoň ve 2 případech reference uvedeny pro státní správu či samosprávu a další reference je uvedena pro známou a stabilní společnost, takže komise bere na vědomí tyto reference i bez udání kontaktu a považuje je za splněné.

 

Hodnotící komise přistoupila k hodnocení nabídek.

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

1.

Žádná nabídka nevyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

5.11. uchazeč Daniel Herain, DiS., podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 28. 08. 2009 (zveřejněna 28. 08. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009313:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky (uvedení nabídkové ceny, prohlášení o zadávací lhůtě apod.)

- předloženo – prokázaní kvalifikace včetně referencí

- předloženo – finanční nabídka, resp. návrh smlouvy o dílo

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     645.963,- Kč vč. DPH (542.826,38,- Kč bez DPH)

 

5.22. uchazeč Jindřich Bursík podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 28. 08. 2009 (zveřejněna 28. 09. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009313:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky (uvedení nabídkové ceny, prohlášení o zadávací lhůtě apod.)

- předloženo – prokázaní kvalifikace včetně referencí

- předloženo – finanční nabídka, resp. návrh smlouvy o dílo

            - Hodnotící kritéria:

Celková nabídková cena vč. DPH                     626.349,- Kč vč. DPH (526.344,- Kč bez DPH)

 

5.33. uchazeč Pavel Kohoutek podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 28. 08. 2009 (zveřejněna 28. 08. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009313:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky (uvedení nabídkové ceny, prohlášení o zadávací lhůtě apod.)

- předloženo – prokázaní kvalifikace včetně referencí

- předloženo – finanční nabídka, resp. návrh smlouvy o dílo

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     1.806.194,- Kč vč. DPH (1.517.810,- Kč bez DPH)

 

 

6.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Umístění, závěrečné rozhodnutí a doporučení komise:

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele subjekt: Jindřich Bursík (nabídka č. 2), který nabídl nejvýhodnější podmínky nabídky (dle hodnoticích kritérií, kterými byla pouze celková nabídková cena). Další umístění uchazečů dle posouzení členů komise je uvedeno v následující tabulce.

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

1.

Jindřich Bursík

2.

Daniel Herain, DiS.

3.

Pavel Kohoutek

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

7.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

18/766/RM/09

626.349,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou