Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009314 - Zajištění povinné publicity v rámci projektu „Zlepšení dopravní ...

datum zveřejnění: 27.1.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Zajištění povinné publicity v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“

 

 

 

1.    Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009314

Název veřejné zakázky

Zajištění povinné publicity v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“

 

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé, doručena 1 nabídka, 1 dodavatel se omluvil z účasti. Doručená nabídka byla podána včas.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

Ing. Ondřej Doležal

18. 09. 2009

9:30

69391777

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly pověřenou osobou vyřazeny

 

Otevření obálek proběhlo dne 18. 09. 2009 v 11.00 hod. na Městském Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podané nabídky a posouzení kvalifikace. Nabídka byla úplná a uchazeč splnil kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Přípravu hodnocení, posouzení a hodnocení nabídky provedl Jaroslav Koreň jako pověřená osoba v souladu s usnesením Rady města 15/564/RM/09.

 

Dopisem ze dne 17. 9. 2009 (doručen 18. 9. 2009) se subjekt Ing. René Trpkoš omlouvá z účasti v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

1.

Žádná nabídka nevyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Popis posouzení a hodnocení nabídky včetně odůvodnění

 

        1. uchazeč Ing. Ondřej Doležal podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 09. 09. 2009 (zveřejněna 09. 09. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009314:

 

-         Formální zpracování nabídky - splněno,

-         Prokázaní kvalifikace: základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, seznam referenčních akcí – splněno

-         Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – splněno

-         Platební podmínky – splněno

-         Další obchodně smluvní podmínky včetně sankcí a záruk – splněno

-         Finanční nabídka doložena

-         Návrh smlouvy o dílo doložen

-         Akceptuje termín provedení

           

Hodnotící kritéria:         

Celková nabídková cena vč. DPH                     329 630,- Kč vč. DPH (277 000,- Kč bez DPH)

 

 

6.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Umístění, závěrečné rozhodnutí a doporučení pověřené osoby:

Po posouzení a hodnocení nabídky, doporučuji jako pověřená osoba pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele: Ing. Ondřeje Doležala (nabídka č. 1), který nabídl nejvýhodnější podmínky nabídky (dle hodnoticích kritérií, kterými byla pouze celková nabídková cena).

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

1.

Ing. Ondřej Doležal

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

7.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

18/759/RM/09

329 630,- Kč vč. DPH

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou