Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009316 - „Zajištění publicity v rámci projektu Revitalizace historického ...

datum zveřejnění: 27.1.2010

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Zajištění publicity v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“

 

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009316

Název veřejné zakázky

„Zajištění publicity v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé, doručeny 2 nabídky.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce

1.

Ing. arch. Miloslav Heřmánek

26. 10. 2009

9.55

13836889

2.

Vít Štrupl

26. 10. 2009

9.57

86723235

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

4.    Otevírání obálek – posouzení úplnosti a kvalifikačních předpokladů

 

Otevírání obálek a přípravu hodnocení včetně hodnocení provedla Ing. Radka Kotasová jako pověřená osoba (PO) v souladu s usnesením Rady města 19/777/RM/09.

 

Otevření obálek proběhlo dne 26. 10. 2009. 2009 v 12.35 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podaných nabídek a posouzení kvalifikace. Nabídky byly úplné a uchazeči splnili kvalifikaci dle požadavků zadavatele.

 

5.    Vyřazení nabídek seznam nabídek, které byly hodnotící komisí (PO) vyřazeny

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

XXX

Žádná nabídka nevyřazena.

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

6.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

6.1Uchazeč Ing. arch. Miloslav Heřmánek, podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 16. 10. 2009 pod číslem jednacím VZMR/2009316:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky,

- předloženo – prokázaní kvalifikace a návrh smlouvy o dílo,

- akceptuje zadávací lhůtu a termín provedení

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     303.450,- Kč vč. DPH (255.000,- Kč bez DPH)

 

6.2Uchazeč Vít Štrupl, podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 16. 10. 2009 pod číslem jednacím VZMR/2009316:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky,

- předloženo – prokázaní kvalifikace a návrh smlouvy o dílo,

- akceptuje zadávací lhůtu a termín provedení

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     237.286,- Kč vč. DPH (199.400,- Kč bez DPH)

 

7.    Výsledek hodnocení – návrh doporučení

 

Závěrečné rozhodnutí a doporučení komise (PO):

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise (hodnotitel) doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele: Vít Štrupl se sídlem: Lidická 321, 463 34 hrádek nad Nisou, IČ: 86723235.

 

8.    Pořadí nabídek

 

Další pořadí nabídek dle vyhodnocení hodnotících kritérií je uvedeno v následující tabulce:

 

Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

IČ/RČ/datum narození dodavatele/zájemce

1.

Vít Štrupl

86723235

2.

Ing. arch. Miloslav Heřmánek

13836889

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

9.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

19/777/RM/09

237.286,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou