Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009317 - „Revitalizace dubové aleje Žitavská“

datum zveřejnění: 27.1.2010

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Revitalizace dubové aleje Žitavská“

 

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009317

Název veřejné zakázky

„Revitalizace dubové aleje Žitavská“

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Přímo osloveni byli 3 dodavatelé, zadávací dokumentace byla elektronicky zaslána na základě žádostí 5 uchazečům.

V termínu, do 27. 11. 2009, do 10.00 hod., byly předloženy 4 nabídky a 1 omluva z účasti na VŘ.

 

Z VŘ se omluvila společnost :

 

Obchodní jméno

:

Arborea Rakovník s.r.o.

Sídlo

:

Dukelských hrdinů

 

180 00 Praha 8

 

Právní forma

:

s.r.o.

:

47540842

DIČ

:

 

 

Seznam posuzovaných nabídek :

 

Nabídka č. 1 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Jindřich Bursík – zahradnické služby

 

Sídlo

:

U Parku 2242, Brandýs nad Labem 250 01

 

Právní forma

:

PFO

 

:

45125848

 

DIČ

:

CZ7201051044

 

 

 

Nabídka č. 2 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Michal Stejný

 

Sídlo

:

Lipová 1498, Brandýs nad Labem

 

 

Právní forma

:

PFO

 

:

69180687

 

DIČ

:

CZ7803241061

 

Nabídka č. 3 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Lesáček s.r.o.

 

Sídlo

:

Světická 1114/6, Praha 10, 100 00

 

180 00 Praha 8

 

 

Právní forma

:

s.r.o.

 

:

25768042

 

DIČ

:

CZ25768042

 

 

 

 

Nabídka č. 4 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Lukáš Špetlík

 

Sídlo

:

Bukovina 19, Turnov, 511 01

 

 

Právní forma

:

PFO

 

:

73803359

 

DIČ

:

Není plátce DPH

 

4.    Otevírání obálek – posouzení úplnosti a kvalifikačních předpokladů

 

Otevírání obálek a přípravu hodnocení včetně hodnocení provedla Veronika Bačkovská jako pověřená osoba (PO) v souladu s usnesením Rady města 20/821/RM/09.

 

Otevření obálek proběhlo dne 30. 11. 2009 v 11.00 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podaných nabídek a posouzení splnění základních kvalifikačních předpokladů. Všechny nabídky byly úplné a všichni uchazeči splnili základní kvalifikaci, dále přistoupeno k hodnocení profesních a technických kvalifikačních předpokladů.

 

Profesní kvalifikační předpoklady podle bodu 4.2 ZD

 

 

Nabídka č. 1: Jindřich Bursík – zahradnické služby

Nabídka č. 2: Michal Stejný

Nabídka č. 3.

Lesáček s.r.o.

Nabídka č. 4:

Lukáš Špetlík

Doklad o oprávnění k podnikání

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Profesní kvalifikační předpoklady splnili všichni uchazeči.

 

Technické kvalifikační předpoklady podle bodu 4.3 ZD

 

 

Nabídka č. 1: Jindřich Bursík – zahradnické služby

Nabídka č. 2: Michal Stejný

Nabídka č. 3.

Lesáček s.r.o.

Nabídka č. 4:

Lukáš Špetlík

Seznam významných obdobných zakázek

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Technické kvalifikační předpoklady splnili všichni uchazeči.

 

5.    Vyřazení nabídek - seznam nabídek, které byly hodnotící komisí (PO) vyřazeny

 

Z dalšího hodnocení nebyla vyřazena žádná nabídka.

 

6.    Výsledek hodnocení – návrh doporučení

 

Hodnocení nabídek bylo provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny).

 

Číslo a kritérium:

Váha kritéria:

                           Poznámka:

1. Celková nabídková cena

100 %

                           v Kč včetně DPH

 

Nabídková cena uchazečů

 

 

Nabídka č. 1: Jindřich Bursík – zahradnické služby

Nabídka č. 2: Michal Stejný

Nabídka č. 3.

Lesáček s.r.o.

Nabídka č. 4:

Lukáš Špetlík

Celková nabídková cena (vč. DPH)

256 730,60,- Kč

308 376,60,- Kč

284 368,35,-Kč

296 000,-Kč

 

Závěrečné rozhodnutí a doporučení komise (PO)

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise (hodnotitel) doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele:

 

Nabídka č. 1:

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Jindřich Bursík – zahradnické služby

 

Sídlo

:

U Parku 2242, Brandýs nad Labem 250 01

 

Právní forma

:

PFO

 

:

45125848

 

DIČ

:

CZ7201051044

 

 

 

7.    Pořadí nabídek

 

Další pořadí nabídek dle vyhodnocení hodnotícího kritéria je uvedeno v následující tabulce:

 

Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

 

1.

Jindřich Bursík – zahradnické služby

256 730,60,- Kč

2.

Lesáček s.r.o.

284 368,35,- Kč

3.

Lukáš Špetlík

296 000,00,- Kč

     4.

Michal Stejný

308 376,60,- Kč

 

8.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

22/935/RM/09

256 730,60,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou