Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009318 - Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n.N. (CZ) – koordinátor BOZP

datum zveřejnění: 27.1.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n.N. (CZ) – koordinátor BOZP

 

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009318

Název veřejné zakázky

Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n.N. (CZ) – koordinátor BOZP

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Přímo osloveni byli 3 dodavatelé, zadávací dokumentace byla elektronicky zaslána na základě žádostí 7 uchazečům. V termínu, do 16. 11. 2009, do 10.00 hod., bylo předloženo 5 nabídek a 1 omluva z účasti na VŘ.

Z VŘ se omluvila společnost :

 

Obchodní jméno

:

INVESTING CZ, spol. s r.o.

 

Sídlo

:

Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec

 

180 00 Praha 8

 

180 00 Praha 8

 

Právní forma

:

spol. s r.o.

:

25036751

DIČ

:

CZ25036751

 

Seznam posuzovaných nabídek:

 

Nabídka č. 1 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Martin Kotšmíd

 

Sídlo

:

V. Nezvala 7A

 

 

Právní forma

:

OSVČ

 

:

86833448

 

DIČ

:

Není plátce DPH

 

Nabídka č. 2 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Tebodin Czech Republik, s.r.o.

 

 

Sídlo

:

Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8

 

180 00 Praha 8

 

180 00 Praha 8

 

 

Právní forma

:

s.r.o.

 

:

44264186

 

DIČ

:

CZ44264186

 

 

 

 

 

Nabídka č. 3 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

 

 

Sídlo

:

Málkov 37, 430 01 Chomutov

 

 

Právní forma

:

s.r.o

 

:

28692942

 

DIČ

:

CZ28692942

 

 

Nabídka č. 4 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s r.o.

 

 

Sídlo

:

Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

 

 

 

Právní forma

:

s.r.o

 

:

18622658

 

DIČ

:

CZ18622658

 

Nabídka č. 5 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

Grimo BOZP s.r.o.

 

 

Sídlo

:

Oldřichovice 738, 739 61 Třinec

 

, 460 01  Liberec 33

 

Právní forma

:

s.r.o.

 

:

27810003

 

DIČ

:

CZ27810003

 

4.    Otevírání obálek – posouzení úplnosti a kvalifikačních předpokladů

 

Otevírání obálek a přípravu hodnocení včetně hodnocení provedla Ing. Romana Cermanová jako pověřená osoba (PO) v souladu s usnesením Rady města 20/822/RM/09.

 

Otevření obálek proběhlo dne 20. 11. 2009 v 10.00 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podaných nabídek a posouzení splnění základních kvalifikačních předpokladů. Všechny nabídky byly úplné a všichni uchazeči splnili základní kvalifikaci, dále přistoupeno k hodnocení profesních a technických kvalifikačních předpokladů.

 

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54

 

 

1.

Martin Kotšmíd

2.

Tebodin Czech Republik, s.r.o.

 

3.

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

 

4.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s r.o.

5.

Grimo BOZP s.r.o.

Doklad o oprávnění k podnikání

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Výpis z obchodního rejstříku

NE (OSVČ nemusí)

ANO

ANO

ANO

ANO

Doklady osvědčující odbornou způsobilost uchazeče

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Profesní kvalifikační předpoklady splnili všichni uchazeči.

 

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56

 

 

1.

Martin Kotšmíd

2.

Tebodin Czech Republik, s.r.o.

 

3.

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

 

4.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s r.o.

5.

Grimo BOZP s.r.o.

Seznam staveb za období posledního roku, u kterých zajišťoval uchazeč zpracování BOZP a koordinaci BOZP

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Technické kvalifikační předpoklady splnili všichni uchazeči.

 

5.    Vyřazení nabídek - seznam nabídek, které byly hodnotící komisí (PO) vyřazeny

 

Z dalšího hodnocení nebyla vyřazena žádná nabídka.

 

6.    Výsledek hodnocení – návrh doporučení

 

Hodnocení nabídek bylo provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny).

 

Číslo a kritérium:

Váha kritéria:

                           Poznámka:

1. Celková nabídková cena

100 %

                           v Kč včetně DPH

 

nabídková cena uchazečů

 

 

1.

Martin Kotšmíd

2.

Tebodin Czech Republik, s.r.o.

 

3.

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

 

4.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s r.o.

5.

Grimo BOZP s.r.o.

Nabídková cena včetně DPH

95.000,- Kč

142.800,- Kč

78.540,- Kč

283.279,50 Kč

142.800,- Kč

 

Závěrečné rozhodnutí a doporučení komise (PO):

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise (hodnotitel) doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele:

 

Nabídka č. 3 :

 

 

 

 

Obchodní jméno

:

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

 

 

Sídlo

:

Málkov 37, 430 01 Chomutov

 

 

Právní forma

:

s.r.o

 

:

28692942

 

DIČ

:

CZ28692942

 

 

 

 

7.    Pořadí nabídek

 

Další pořadí nabídek dle vyhodnocení hodnotícího kritéria je uvedeno v následující tabulce:

 

Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

IČ/RČ/datum narození dodavatele/zájemce

1.

KOORDINÁTOR CV s.r.o.

28692942

2.

Martin Kotšmíd

86833448

3. - 4.

Grimo BOZP s.r.o.

27810003

3. - 4.

Tebodin Czech Republic s.r.o.

44264186

5.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIK, spol. s r.o.

18622658

 

8.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

V souladu s usnesením 22/936/RM/09

78.540,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou