Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009304 - Obsahový manažer – jednání, v rámci projektu „Společný sekretariát ...

datum zveřejnění: 1.2.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obsahový manažer – jednání, v rámci projektu „Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník (100011677)

 

 

 

1.    Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009304

Název veřejné zakázky

Obsahový manažer – jednání, v rámci projektu „Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník (100011677)

 

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé, doručené 2 nabídky, 1 dodavatel se omluvil z účasti.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

14. 07. 2009

07.10

74286293

2.

Ing. Romana Cermanová

15. 07. 2009

10.55

69404054

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny

 

Otevření obálek proběhlo dne 15. 07. 2009 v 15.00 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost nabídek. Nabídky č. 1 a 2 byly úplné a dále bylo přistoupeno k hodnocení nabídek.

 

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

 

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

5.11. uchazeč ThMgr. Hedvika Zimmermannová podala nabídku v termínu a splnila požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 02. 07. 2009 (zveřejněna 02. 07. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009304:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky (titulní list nabídky),

- předloženo – prokázaní kvalifikace včetně referencí, finanční nabídka, návrh smlouvy o dílo,

- akceptuje termín provedení a platební podmínky

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH                     1 375 000,- Kč

                       

5.22. uchazeč Ing. Romana Cermanová podala nabídku v termínu a splnila požadované předpoklady dle podkladů – Výzva ze dne 02. 07. 2009 (zveřejněna 02. 07. 2009) pod číslem jednacím VZMR/2009304:

- předloženo – základní informace a formální zpracování nabídky,

- předloženo – prokázaní kvalifikace včetně referencí, finanční nabídka, návrh smlouvy o dílo,

- akceptuje termín provedení a platební podmínky

            - Hodnotící kritéria:

Celková nabídková cena vč. DPH                     1 500 000,- Kč (uchazeč není plátcem DPH)

 

 

6.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Umístění, závěrečné rozhodnutí a doporučení komise:

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise vybrala a doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele: ThMgr. Hedvika Zimmermannová , která nabídla srovnatelné podmínky jako ostatní uchazeči a dále nabídla nejvýhodnější cenu. Další umístění uchazečů dle posouzení členů komise je uvedeno v následující tabulce.

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

1.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

2.

Ing. Romana Cermanová

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

7.    Souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

Rady města č.: 14/499/RM/09

1.375.000,- Kč

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou