Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/209315 - Zpracování výtvarné, barevné a dispoziční studie interiéru výstavních ...

datum zveřejnění: 1.2.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Zpracování výtvarné, barevné a dispoziční studie interiéru výstavních prostor a zajištění autorského dozoru realizace interiéru výstavních prostor v rámci projektu “Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL“

 

 

 

1.    Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009315

Název veřejné zakázky

Zpracování výtvarné, barevné a dispoziční studie interiéru výstavních prostor a zajištění autorského dozoru realizace interiéru výstavních prostor v rámci projektu “Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL“

 

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli 3 dodavatelé, doručené 3 nabídky, 0 dodavatel se omluvil z účasti. Všechny doručené nabídky byly podány včas.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce nabídky

1.

Petr Karhan

12. 10. 2009

poštou

66170168

2.

Ing. arch. Miloslav Heřmánek

12. 10. 2009

poštou

Neuvedeno

3.

Neznámý – neuvedeno na obálce*

14. 10. 2009

09.45

Neuvedeno

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

* Nabídka č. 3 identifikována dle podpisu na obálce jako Ing. arch. Antonín Vyhlídal (telefonicky potvrzeno).

 

4.    Otevírání obálek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny

 

Zahájení otevření obálek proběhlo dne 15. 10. 2009 v 11:00 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou. Vzhledem k doporučení externích expertů bude radě města doporučeno zrušení výběrového řízení (v zadání tato možnost uvedena). Obálky nebyly otevřeny.

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

1.

Žádná nabídka nevyřazena.

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

5.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

V souladu s bodem 4. tohoto protokolu nebyly nabídky hodnoceny.

 

 

6.    Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

 

Umístění, závěrečné rozhodnutí a doporučení komise:

Po posouzení a doporučení externích expertů nebyly nabídky otevřeny a zadavateli je doporučeno zrušit zadávací řízení pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ev. č.: VZMR/2009315 s názvem: Zpracování výtvarné, barevné a dispoziční studie interiéru výstavních prostor a zajištění autorského dozoru realizace interiéru výstavních prostor v rámci projektu “Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL“. Další umístění uchazečů není stanoveno pro nehodnocení nabídek.

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce[1]

1.

-----

2.

-----

3.

-----

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

7.    Souhlas zadavatele

 

Zrušeno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

Rady města č.: 19/801/RM/09

Zadávací řízení ZRUŠENO

 [1] V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou