Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009321 - Obsahový manažer – příprava a realizace workshopů, konferencí ...

datum zveřejnění: 1.2.2010 zdroj: ODK, (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obsahový manažer – příprava a realizace workshopů, konferencí a zpracování výstupů v rámci projektu „Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009321

Název veřejné zakázky

Obsahový manažer – příprava a realizace workshopů, konferencí a zpracování výstupů v rámci projektu „Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli:

Ing. Iva H ü bnerová; Hedvika Soukupová; Regioplan s.r.o.

 

Dále si nabídku vyžádali:

Ing. Romana Cermanová

 

Omluvili se:

-------

 

Doručeny 2 nabídky:

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce

1.

Regioplan s.r.o.

04. 01. 2010

8.00

25482149

2.

Ing. Romana Cermanová

04. 01. 2010

11.30

69404054

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

4.    Otevírání obálek – posouzení úplnosti a kvalifikačních předpokladů

 

Otevírání obálek a přípravu hodnocení včetně hodnocení provedla Jana Válková jako pověřená osoba (PO) v souladu s usnesením Rady města 1mim/007/RM/09.

 

Otevření obálek proběhlo dne 05. 01. 2010  v 08.10 hod. v  malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podaných nabídek a posouzení kvalifikace. Nabídky byly úplné a uchazeči splnili kvalifikaci dle požadavků zadavatele.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Indentif. údaje

Prohl. o závaznosti nabídky

Kvalifik. podmínky

Úplnost nabídky

1.

Regioplan s.r.o.

ANO

ANO

ANO

ANO

2.

Ing. Romana Cermanová

ANO

ANO

ANO

ANO

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Vyřazení nabídek seznam nabídek, které byly hodnotící komisí (PO) vyřazeny

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

XXX

Žádná nabídka nevyřazena.

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

6.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

6.1Uchazeč – Regioplan s.r.o., podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 22. 12. 2009 pod číslem VZMR/2009321:

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH         288.750,- Kč (231.000,- Kč bez DPH)

 

6.2Uchazeč – Ing. Romana Cermanová, podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 22. 12. 2009 pod číslem jednacím VZMR/2009321:

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH         198.960,- Kč (198.960,- Kč bez DPH) – neplátce DPH

 

7.    Výsledek hodnocení – návrh doporučení

 

Závěrečné rozhodnutí a doporučení komise (PO):

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise (hodnotitel) doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele:

 

Ing. Romana Cermanová, se sídlem: Lidická 321, 463 34  Hrádek nad Nisou,  

IČ:69404054.

 

8.    Pořadí nabídek

 

Další pořadí nabídek dle vyhodnocení hodnotících kritérií je uvedeno v následující tabulce:

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Číslo nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce

1.

Ing. Romana Cermanová

2.

69404054

2.

Regioplan s.r.o.

1.

25482149

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

9.    Schvalovací doložka - souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Cena vítězné nabídky (vč. DPH)

Rady města č.: 01/004/RM/10

198.600,- Kč

 

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou