Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hasiči »

Home »

Hasičské zbrojnice

 

Hasičská zbrojnice v Hrádku nad Nisou

... stojící v ulici Sokolská, nedaleko želežničního přejezdu na Liberecké ulici, nedaleko od centra města a v těsné blízkosti panelového sídliště Pod Tratí.

 

Od roku 1870, kdy byl založen hasičský sbor v Hrádku nad Nisou, se řešilo, kam s hasičskou výbavou, kde bude uložena a soustředěna v případě vyhlášení požárního poplachu a také problém s krádežemi toho materiálu.

Ze začátku to byly dvě kůlny, z toho jedna stála v dnešní Anglické ulici, kde bylo toto vybavení umístěno, druhá v dolní části města poblíž řeky Nisy. S postupem času se ale nedostávalo místa a tyto kůlny, hlavně ta v Anglické ulici, tzv. Horní kůlna, byly rozšiřeny. Později byla Dolní kůlna zrušena, protože docházelo neustále k jejímu vykrádání. Dalším problémem bylo, že hrádečtí hasiči neměli stálé místo pro svoji další činnost, jako třeba schůzování, porady velitelského sboru atd., a tuto otázku řešili propůjčováním prostorů v místních hostincích, třeba v Besedě na Horním náměstí.

V roce 1900 po zakoupení nové čtyřkolové stříkačky o výkonu 900 l/min již bylo jasné, že město s hasiči musí řešit umístění této techniky. Podařilo se sehnat nějaké peníze, v té době cca 10 000 zlatých. Ale nový stánek se začal budovat až o mnoho let později. Do té doby byla moderní technika (čtyřkolové koněspežné stříkačky, 18-ti metrový žebřík tažený koňmi) umístěná různě po firmách, které nabídly nevyužívané haly.
V roce 1912 započala stavba nové hasičské zbrojnice v Sokolské ulici položením základního kamene. Stavitel Makowitz, který zbrojnici budoval, si prohlédl několik hasičských stánků hlavně v Německu a vybíral, která by se mohla hrádeckým hasičům hodit a podle které by se nová hasičárna mohla postavit. Stavba netrvala dlouho a tak rok poté, co se započalo se stavbou, se hrádečtí hasiči dočkali zbrusu nové hasičárny, kam mohli přestěhovat všechno svoje vybavení a zařízení. Součátí nové budovy byl i byt určený pro garážmistra sboru, kdy ale později, hlavně za první světové války byl byt přestavěn na lazaret, po válce na školu.

Nejenom v samotném městě byla hasičárna, ale i v tehdy samostatných obcích Doníně a Loučné, kdy fungovaly samostatné sbory.
V Doníně to nebyl žádný zázrak, ale dřevěná kůlna u silnice na Dolní Sedlo postačovala pro potřeby tohoto sboru.
V Loučné byla hasičská zbrojnice umístěná naproti hospodě Koruna. Samotné sídlo bylo v tomto restauračním zařízení. Ze začátku to byla celodřevěnná kůlna, později v roce 1924 byla přestavěna na zděný objekt, kde byla umístěna stříkačka na dvoukolovém podvozku.
Po sloučení jednotlivých sborů pod jeden ve městě, byly obě hasičárny zbourány. Jenom v Loučné zbyla za Korunou dřevěná hasičská cvičná věž, která se v dnešní době již nevyužívá.

Hasičská zbrojnice v Hrádku nad Nisou fungovala po celých 75 let bez větších úprav. Získáním nové moderní techniky museli hasiči řešit obdobnou otázku jako před těmi 75 lety: "Kam s tím vším?". To donutilo představitele města o uvolnění cca 10 miliónu Kčs na opravu stávající budovy a výstavbu nové části hasičárny.Ta započala v zimě 1988 položením základního kamene v těsné blízkosti staré hasičárny. V roce 1989 se stavební práce rozjely naplno a hlavními aktéry stavby se stali hasiči sami. Ti si svůj stánek postavili převážně svými silami a ještě ušetřili finance určené na stavbu.
Dne 16.listopadu 1992 byla stavba dokončena, hasičská zbrojnice vysvěcena místním farářem, Otcem Tomášem, a slavnostně otevřena. Novými prostory bylo vyřešeno místo pro novou i stávající techniku, dílnu pro opravy vozidel, prostory pro uložení technických prostředků, místo pro spolkovou činnost, učebnu, ložnici, kuchyň, ...

Od té doby opět budova doznala  několik drobných změn, jako byly v roce 2000 nová vysouvací vrata, která jsou zateplená a prosklená, v roce 2007 došlo k výměně téměř všech oken za plastová, byla vybudována nová dílna pro údržbu dýchací techniky a ochranných obleků. V září 1993 bylo v nové části hasičárny vybudováno restaurační zařízení, které bylo otevřeno pro veřejnost a v roce 2000 ukončilo svoji činnost. I přesto jsou tyto prostory využívány nejenom pro hasiče, ale i pro další neziskové organizace města, pro město samotné a také pro malé hasičské oslavy.
Hasičská zbrojnice v Hrádku nad Nisou je jednou z budov města, která se může řadit mezi její chloubu.

V článku byly použity paměti pana Emila Zárybnického a vzpomínkové knížky Marka Řeháčka, vydané ku příležitosti 130. výročí založení hasičského sboru v Hrádku nad Nisou v roce 2000.

 

 (848 kB)  (129 kB)  (86 kB)  (37 kB)  (60 kB)  (440 kB)  (318 kB)
 (304 kB)  (294 kB)  (199 kB)  (248 kB)  (323 kB)
 
 
            © 2000-2024 Město Hrádek nad Nisou