Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Občan »

Pečovatelská služba »

Pečovatelské služby

 

Ceník pečovatelské služby platný od 1.1.2020

Ceník pečovatelské služby platný od 1.1.2020

 

 

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenový sazebník

placených úkonů Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento cenový sazebník je schválený usnesením rady města č. 36/943/RM/19 ze dne 11.12.2019

 

Cenový sazebník nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

Tímto se zrušuje ceník, schválený usnesením RM č. 20/943/RM/17 ze dne 7.12.2017.

 

 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,- Kč/hodina

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,- Kč/hodina

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,- Kč/hodina

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč/hodina

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

120,- Kč/hodina

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

-          mytí hlavy

-          jednoduché stříhání nehtů

 

  20,- Kč/úkon

120,- Kč/hodina

Pomoc při použití WC

120,- Kč/hodina

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 

Dovoz nebo donáška jídla

  20,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč/hodina

Příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů „dovoz nebo donáška jídla“ a „pomoc při přípravě jídla a pití“

120,- Kč/hodina

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Běžný úklid a údržba domácnosti

120,- Kč/hodina

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

130,- Kč/hodina

Donáška vody

120,- Kč/hodina

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,- Kč/hodina

Běžné nákupy a pochůzky

120,- Kč/hodina

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

120,- Kč/hodina

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

  70,- Kč/1 kg

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

  70,- Kč/1 kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

120,- Kč/hodina

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/hodina

 

Ceny za výše uvedené základní činnosti jsou stanoveny v souladu s ust. § 6, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:


Dovoz uživatele služby do střediska osobní hygieny a zpět

120,- Kč/hodina


Použití vysavače pečovatelské služby

  15,- Kč/úkon


Neodhlášená návštěva

  20,- Kč/úkon


Praní přehozů, závěsů

100,- Kč/1kg


Kopírování tiskopisů (jídelníčky, lékařské zprávy apod.)

    2,- Kč/1 ks

Zapůjčení kompenzační pomůcky (dle aktuální nabídky)

  50,- Kč/ započatý týden

 

Ceny za výše uvedené fakultativní činnosti jsou stanoveny v souladu s ust. § 35, odst. 4, zč. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Úhrady za všechny výše uvedené činnosti jsou účtovány za skutečně spotřebovaný čas, a to včetně času docházky k uživateli služby, potřebné k nezbytnému zajištění činnosti. Časový interval za spotřebované činnosti bude uveden ve vyúčtování činnosti v minutách.

 

Výše uvedené ceny jsou platné počínaje dnem 1.1.2020.

 

 

 

 

……………………………………………..                          ……………………………………….

          Mgr. Šárka Jeníčková                                                            Mgr. Josef Horinka

     ředitelka Pečovatelské služby                                                              starosta

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou