Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna

 

Stručný popis
 

Stručně se jedná o obnovu stavebních objektů (viz uvedená projektová dokumentace):

a)     Stavba nového rámového propustku z prefabrikovaných částí a křídly z gabionových zdí, vtok a výtok propustku bude odlážděn lomovým kamenem

b)    Pročištění odvodňovacího koryta v celkové délce 1,16 km spočívající v sejmutí přebývají zeminy, odstranění křovin a náletových dřevin

c)     Pročištění stávajícího propustku DN 800 o délce 25 m

    Před zahájením vlastní stavby musí dojít k vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 
Stav
Zakázka dokončena
Termíny
 Do konce dudna 2015

Zhotovitel
 • VOKA CL s.r.o.

   č.p.88, 471 01 

  tel./fax: 487 877 166

  e-mail:  voka@voka.cz  

  IČ: 01544322

  DIČ: CZ01544322

Technický dozor investora
 • Aleš Bednář

  autorizovaný technik, ČKAIT 0500765
  vedoucí skupiny technických dozorů staveb  
  e-mail: bednar@ibrconsulting.cz
  mobil: +420 731 648536

Další informace
 • výběrové řízení
 • projekt
Cena
  901 444 ,- Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Foto 1 (150 kB)
foto (156 kB)
foto 2 (144 kB)
foto 3 (171 kB)
foto 4 (168 kB)
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou