Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

„Rekonstrukce rybníku ve Václavicích na p. p. č. 392/3

Projekt spočívá v provedení rekonstrukce stávající vodní nádrže – rybníku. Rekonstrukce nádrže spočívá především ve výměně výpustného zařízení a potrubí, doplnění bezpečnostního přelivu, opravě a dosypání poškozených částí hráze, vytvoření nového návodního opevnění hráze lomovým kamenem. Sedimenty na dně nádrže budou odtěženy.

 

Stručný popis
 

Stručně se jedná se o provedení rekonstrukce stávající vodní nádrže – rybníku. Rekonstrukce nádrže spočívá především ve výměně výpustného zařízení a potrubí, doplnění bezpečnostního přelivu, opravě a dosypání poškozených částí hráze, vytvoření nového návodního opevnění hráze lomovým kamenem. Sedimenty na dně nádrže budou odtěženy.

Vodní nádrž je provedená jako průtočná napájená vodou z vodního toku Václavického potoka se zemní

homogenní hrází a bočním bezpečnostním přelivem. Funkce nádrže bude především krajinotvorná a bude

mít oddělenou litorální část pro obojživelníky.

 

Stav
Dokončeno
Termíny
 březen 2015

Zhotovitel
  • 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Technický dozor investora
  • Aleš Bednář - IBR Consulting, s.r.o.
Další informace
  • výběrové řízení VZMR/2014/628
  • projekt Ing. Pavel Schneider
Cena
  1 086 942,-
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

původní stav (164 kB)
původní stav (151 kB)
původní stav (140 kB)
původní stav (163 kB)
Průběh realizace (135 kB)
Průběh realizace (119 kB)
Průběh realizace (86 kB)
Průběh realizace (118 kB)
Průběh realizace (150 kB)
Průběh realizace (165 kB)
 
 
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou