Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Město v obrazech »

Obrazem

 

Gmina Mysłakowice

autor: Roman Sedláček datum zveřejnění: 23.8.2018 zdroj: Hrádek nad Nisou - obrazem

 

Gmina Mysłakowice se nachází v polské části Podkrkonoší. Od roku 2016 je projektovým partnerem našeho města.

 

Začátek vzájemné spolupráce připomínal tak trochu sňatek z rozumu. Obě města ve stejný čas hledala přeshraničního partnera za účelem realizace česko-polských projektů v oblasti cestovního ruchu. Ač spolu do té doby neměli nic společného, podařilo se záhy najít společnou řeč a aktivita přinesla brzo i první ovoce v podobě vytvoření přeshraničních turistických systémů obou měst. 

Hrádek nad Nisou tak získal z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 -2020 prostředky na kompletní systém značení místních cílů, které usnadňuje orientaci ve městě. To nebylo zdaleka vše. U významných památek vznikly nové a esteticky pěkně provedené panely s informacemi pro turisty. Narodil se virtuální průvodce městem a okolím, informační centrum může nabízet zájemcům mapové podklady s vyznačením turistických cílů, cyklotras i in-line tras.  

Přínosný byl i vzdělávací seminář zaměřený na účinnou interpretaci kulturního a přírodního dědictví. V pořadí druhý právě probíhající projekt myšlenky a témata toho prvního dál rozvíjí.

Spolupráce je vždy především o lidech, kteří vytčené vize uvádí do života. Cílem nedávné cesty zástupců města Hrádek nad Nisou do Gminy Mysłakowice bylo zhodnocení dosavadní spolupráce, hledání dalších možných témat do budoucna a v neposlední řadě i poznávání skutečně zajímavé oblasti, která je domovem našich projektových partnerů a dnes už také dobrých přátel.

Gmina, přibližný ekvivalent naší obce s rozšířenou působností, zahrnuje samotné Mysłakowice i okolní obce. V rámci celého Polska je unikátní množstvím památek soustředěných na relativně malém území. Atraktivní je i bezprostřední blízkost na polské straně strmě se tyčících Krkonoš.

Ač se památky v oblasti řadí mezi nejcennější v Polsku, stát tu nevlastní ani jednu z nich. Zámek v Mysłakowicích v majetku gminy dnes slouží jako škola a gymnázium. Ostatní objekty mají privátní majitele a jsou nejčastěji využívány pro gastronomické a hotelové účely. Jejich krásám se tak lze obdivovat zpravidla jen z venku - tedy pokud nejste hotelovými hosty. Pak se můžete ubytovat ne jako, ale skutečně na zámku. Honosná sídla po pruské šlechtě i královské rodině lze objevovat také z rozsáhlých a pečlivě udržovaných komlexů parků nabízejících všem odpočinek i bezpočet procházek. Další zajímavostí Mysłakowic je i dodnes patrný vliv skupiny tyrolských přistěhovalců.

V oblasti s velkým turistickým potencionálem je vidět všudypřítomná snaha poskytnout návštěvníkům atraktivní program s kvalitním zázemím.
CZ-PL EFSR ERN
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Přeshraniční turistický systém obcí Hrádku nad Nisou a Mysłakowice - 2. etapa“ (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001177) 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou