Usnesení z 5. ZM 2009

Příspěvek žadatelů na úhradu nákladů pořízení změny ÚPM

 

5/192/ZM/09 - Revokace usnesení 2/53/ZM/09 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č . 2/53/ZM/09 ze dne   25.2.2009
Zodpovědná osoba: Kopecký Dušan
Hlasování: Pro: 20 Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen: p. Krejčík, p. Bartosch, p. Hochman, p. Morávek, Mgr. Jurková

5/193/ZM/09 - Příspěvek žadatelů na úhradu nákladů pořízení změny ÚPM / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schvaluje příspěvek žadatelů na pořízení změny UP města Hrádek nad Nisou v tomto znění:
Žadatel ,po posouzení zadání změny  zastupitelstvem  města Hrádek nad Nisou (dále jen ZM)  a schválení jejího pořízení, zaplatí zálohu ve výši 15.000,- Kč
Záloha bude splatná  před zahájením prací na pořízení změny ( resp. při podání žádosti o změnu), nejpozději však před jednáním zastupitelstva.
V případě, že zastupitelstvo pořízení změny neschválí, bude záloha  žadateli vrácena nejpozději do 30 dnů po jednání v ZM.
V případě schválení úplné úhrady nákladů na pořízení změny bude se žadatelem uzavřena dohoda o úplné úhradě nákladů . K vyúčtování zálohy bude žadatel vyzván po předložení faktury od zpracovatele změny  ( vyúčtování skutečných nákladů) . Součástí pořízení změny územního plánu je i grafické zpracování změny ÚP. Platí pro žádosti podané po 21.5.2009
Zodpovědná osoba: Kopecký Dušan
Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nepřítomen: p. Krejčík, p. Bartosch, p. Hochman, p. Morávek, Mgr. Jurková