Účast města v obchodních společnostech

 

Účast s rozhodujícím vlivem:

Kristýna a.s. (100%)

 

Účast v ostatních obchodních společnostech:

Severočeská vodárenská společnost a.s. (0,62%)