Výroční zpráva za rok 2005

podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím

 

I.

Město Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb. vydává v souladu s ustanovením §5 odst. 1 písm. g  a § 18 odst. l zákona 106/99 Sb výroční zprávu za rok 2005

  

II.

Počet písemné podaných žádostí o informace 2

 

III.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

 

IV.

Neproběhlo žádné soudní řízení ve věci svobodného přístupu k informacím a z tohoto důvodu nelze zveřejnit opis podstatných částí rozsudku soudu

 

V.

Nebylo zahájeno ani ukončeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona 106/99 Sb. a proto nelze zveřejnit výsledek řízení

 

VI.

Lze konstatovat , že institut písemných žádostí o poskytnutí informace za rok 2005 byl využíván v minimálním rozsahu. Většina dotazů je vyřizována ústně.

 

 

V Hrádku nad Nisou 16.3.2006

 

 

 

Martin Půta
starosta města