Kontrolní výbor 2018-2022

Složení kontrolního výboru

 

Kontrolní výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. listopadu 2018 jako tříčlenný.


Předseda výboru:
 
Karel Pokorný 


Členové výboru:  
Václav Ružička
Vladislav ŘípaTajemník:
Věra Blažková