Obecně závazná vyhláška č. 8/2005

o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 21.listopadu 2005 usnesením č. 314/05/ZM usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Ve městě Hrádku nad Nisou je zřízena městská policie.


Čl. 2
Podrobnosti o stejnokroji strážníků městské policie

(1) Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a) zimní boty nebo polobotky černé barvy,
b) zimní nebo letní kalhoty černé barvy, 
c) košile s krátkým nebo dlouhým rukávem bleděmodré barvy,
d) kravata černé barvy,
e) bunda černé barvy s vložkou,bez hodnostního označení,
f) šestihranná čepice se štítkem černé barvy,baseballová čepice s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,černý baret,kulich černé barvy s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE
g) kombinéza jednodílná černé barvy označena nápisy MĚSTSKÁ POLICIE
h) kombinéza-vesta letní černé barvy s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE
i)  zimní svetr černé barvy
j) triko letní černé barvy s nápisy MĚSTSKÁ POLICIE
k) sportovní boty tmavé barvy
l) polokošile krátký rukáv bleděmodré barvy
m) kalhoty krátké „šortky“ tmavě modré barvy
n) sportovní bunda černé barvy s reflexními pruhy a nápisem MĚSTSKÁ POLICIE
o) žlutá reflexní vesta a nápisem MĚSTSKÁ POLICIE

(2) Bunda i košile jsou opatřeny na pravé straně prsou znakem městské policie, pod ním identifikačním číslem strážníka. Na levém záloktí rukávů jsou opatřeny nášivkou s názvem města Hrádek nad Nisou.

 (3) Šestihranná čepice je opatřena páskou se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu čepice. Na čelní části čepice je odznak ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo MĚSTSKÁ a v jeho dolní části slovo POLICIE.

Čl. 3
Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1) Stejnokroj je nošen podle ročního období a počasí, a to v těchto variantách:
a) čepice se štítkem, kulich černý,bunda s vložkou, košile s dlouhým nebo krátkým rukávem,svetr, kravata, zimní kalhoty, zimní boty v zimním období,

b) čepice se štítkem,kulich černý, bunda s vložkou eventuelně bez vložky, kombinéza-vesta,košile s dlouhým nebo krátkým rukávem,svetr, kravata, letní kalhoty, polobotky v přechodném období,

c) čepice se štítkem,baret, košile s krátkým rukávem,kombinéza-vesta, kravata nebo tzv.rozhalenka, letní kalhoty, polobotky v letním období.

d) kombinéza jednodílná,kombinéza – vesta,černé kalhoty,triko černé,baseballová čepice,baret v době výkonu noční služby ,pátracích akcí a při zajišťování sportovních a kulturních akcí

e) baseballová čepice, polokošile,šortky,sportovní bunda,sportovní boty v době cyklohlídek.


(2) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

(3) Stejnokroj nebo jeho součásti nelze používat v době mimo službu.


Čl. 4
Zrušovací ustanovení

 Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/99 o zřízení městské policie.


Čl. 5
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po vyhlášení.


 

ThMgr. Zimmermannová Hedvika  
místostarostka v.r. 

Půta Martin
starosta v.r.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2005
Sejmuto z úřední desky dne: 12.12.2005