Co dělat, když bude nařízena evakuace

 

K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice RCL – 101,4 FM, ČR SEVER – 91,3 FM, radiovozy, megafony.

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání regionálních rozhlasových stanic . nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Dále budou vydány vyhlášky, kde budou konkrétní pokyny pro jednotlivé části města (místa shromažďování, způsob přesunu, trasy ..). Je vždy nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním
problémům.

Při opuštění bytu, domu zanechte na domovních dveřích zprávu o opuštění (slouží pro záchranáře aby věděli, že byt je prázdný a pro polici ke střežení) Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek.

Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.

Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z rozhlasového vozu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).

Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

  • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách
  • dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
  • nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy atd.
  • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, misky
  • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
  • přenosné rádio s rezervními bateriemi
  • toaletní a hygienické potřeby
  • léky, svítilnu
  • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
  • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti