VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA změna č. 10 KONCEPT

 

Oznámení místa a termínu veřejného projednání konceptu změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPNSÚ) Hrádek nad Nisou spojeného s výkladem:
http://hradek01.mikroregion.info/pages/dokument/dokument_pr.aspx?doc=804

Veřejné projednání konceptu změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou spojené s výkladem se uskuteční dne 6. 11.2007 (úterý) od 16. 00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.