DOKUMENTACE změna č. 10 KONCEPT

 

Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou
Zhotovitel : SAUL, Ing. Arch. J. Plašil

 

Koncept změny č. 10

Odůvodnění změny č. 10

 


Kompletní dokumentace v tištěné podobě  je k nahlédnutí na odboru ORM MěÚ Hrádek nad Nisou.