Rozvážka obědů

Obědy jsou rozváženy automobilem PS v době od 11:30 do 15:00 hodin. Klient je upozorněn ve který čas v rozmezí cca 15 minut mu bude oběd dodáván. Během několika prvních návštěv pečovatelky je toto zcela upřesněno.

 

Oběd je vždy předáván tak, že pečovatelka je povinna mít kontakt s klientem. Každý dovezený oběd je zapsán  do evidence úkonů včetně času dodání. Znamená to tedy, že oběd nebude ponecháván za dveřmi apod. Klient je povinen  v případě, že nemůže být přítomen z vážných důvodů /např. návštěva lékaře/ převzetí oběda, toto ohlásit  pečovatelce a oběd si den předem t.j.do 10,00 hodin dopoledne odhlásit. Je  možná  domluva s pečovatelkou, že má zájem, aby mu byl oběd dodán ten den později. Pokud toto klient neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude kontaktována rodina, lékaři a ostatní instituce, jako v případě  život ohrožující situace.

Je možné, že z technických důvodů  se výjimečně dovážka obědů zpozdí. Pokud jsou příčiny včas známé, jsou uživatelé služby  informováni.

Obědy jsou dováženy ze školní jídelny, která po dobu některých prázdnin nevaří. V tuto dobu je nutné, aby obědy  zajistila  rodina. Uživatelé jsou již při vybírání stravného na další  měsíc  na tuto situaci upozorněni. Pečovatelská služba se snaží zajistit  z místních vývařoven na toto období  náhradní obědy pro  ty, kteří nemají rodinu  nebo rodina  není schopna toto zajistit.

Odhlašování služby:
Službu  je nutné odhlásit včas prostřednictvím pečovatelky, telefonicky nejpozději ráno od: 7:00 – 7:30 hodin na Pečovatelské službě  Hrádek nad Nisou,  
číslo telefonu 482 723 708,
dovážku obědů je nutné odhlásit vždy den předem, a to do 10:00 hodin
na čísle tel.: 484 800 488.