Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (432/2001 Sb.) Povolení ke kácení dřevin, nakládání s vodními díly, povrchovými, spodními a odpadními vodami.

 

  

 

formát rtf (92 kB) formát pdf (127 kB)