Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu

potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (432/2001 Sb.) Povolení ke kácení dřevin, nakládání s vodními díly, povrchovými, spodními a odpadními vodami.

 

 

 

formát rtf (111 kB) formát pdf (109 kB)