Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací, povolení výkopových prací, umístění inženýrských sítí v komunikacích, užívání komunikací, atp.

 

 

 

formát doc (50 kB) formát pdf (65 kB)