Čestné prohlášení o provádění odborného dozoru nad prováděním stavby

Stavební dozor, užívání staveb, vyjímky, čísla popisná.

 

 

 

formát rtf (26 kB) formát pdf (109 kB)