Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (526/2006 Sb.)

Žádosti a oznámení o stavebních činnostech, změnách v užívání staveb, odstranění staveb. (Stavební řád dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.)

 

   

 

formát rtf (73 kB) formát pdf (162 kB)